Zine Swap - Ffoton / Northern Eye

DIGWYDDIAD - GWEITHDY

LLEOLIAD: Northern Eye Speakers Weekend

AR AGOR: DYDD LLUN 12 HYDREF - DYDD SUL 13 HYDREF // PENWYTHNOS Y SIARADWYR


©Alex Ingram

#zineswap

Er mwyn parhau â’n harbrawf i annog rhagor o ffotograffwyr yng Nghymru i ryddhau eu delweddau oddi ar eu gyriannau caled a’u rhannu mewn print, mae Ffoton a’r Northern Eye wedi ffurfio partneriaeth i gyflwyno digwyddiad CYFNEWID CYLCHGRONAU ar gyfer penwythnos siaradwyr yr Ŵyl (12-13 Hydref 2019.)

Mae’n wirioneddol syml.

Os oes gennych brosiect ffotograffiaeth personol (wedi’i gwblhau, ar y gweill neu’n arbrofol) dewch ag o ar ffurf cylchgrawn A4.Y cyfan a ofynnwn yw eich bod yn dod â dau gopi o’r un cylchgrawn i gyfnewid gyda ffotograffwyr parod eraill. Erbyn diwedd y penwythnos, rydym yn gobeithio y bydd ‘cyfnewidwyr’ yn cymryd ffotograffau cartref maent yn eu hedmygu gan ddau arall mewn fformat cylchgrawn rhifyn cyfyngedig. 

Yn digalonni o orfod meddwl am roi cylchgrawn at ei gilydd a’r gost ynghlwm wrth hynny? Na phoener, mae yna adrannau penodol ar gylchgronau ar wefan Ffoton a chanllaw argraffu newydd wedi ei ysgrifennu gydag arbenigwyr printiau digidol ar-lein, Mixam.

Drwy ddefnyddio dewis ‘test print’ Mixam (YMA) i lwytho tudalennau neu waith celf eich cylchgrawn i fyny, gallwch dderbyn dau gopi o’ch cylchgrawn (hyd at 16 tudalen) wedi ei argraffu a’i rwymo am £1.80 (sy’n cwrdd â’r costau postio).

Bargen! – fuodd erioed ffordd haws o brofi eich syniadau.

A rhag ofn bod gennych un neu ddau o brosiectau ffotograffiaeth i fyny eich llawes ar y cyfrifiadur sy’n deilwng o’u rhyddhau mewn Cylchgrawn, gallwch ddefnyddio gwasanaeth argraffu prawf Mixam unwaith bob 30 diwrnod – gan olygu y gallwch chi fod yn brysur rhwng rŵan â phenwythnos 12-13 Hydref a gallech ddod â chwe gwahanol gylchgrawn (2 gopi o bob un) i’r Northern EYE.Mwy i’w cyfnewid!

Fedrwn ni ddim aros i weld ffotograffiaeth newydd ar ffurf cylchgrawn!

Ychydig o delerau ac amodau syml iawn:

  • Ar agor i ddeiliaid tocynnau penwythnos/ dydd siaradwyr Northern Eye yn unig

  • At ddibenion y cynllun #cyfnewidcylchgronau cadwch at y fformat A4 16 ochr (gallwch ddewis unrhyw ddewisiadau pwysau/ gorffeniad papur arall rydych yn dymuno) 

  • Rhaid i'r ddau gopi a argraffwyd fod ar gael ar gyfer cyfnewid

Dolenni defnyddiol: