Woodworks - Tim Williams

ARDDANGOSFA YMYLOL

LLEOLIAD: TBC

AR AGOR: DYDD LLUN 7 HYDREF - DYDD SUL 20 HYDREF // TIME TBC


Woodworks ©Tim Williams

Woodworks ©Tim Williams

Ychydig flynyddoedd yn ôl, symudais i Glynnog Fawr.  Mae Clynnog Fawr i’r dwyrain o Ben Llŷn, wedi’i leoli yn y canol rhwng Caernarfon a Phwllheli.  Mae'r arfordir a’r mynyddoedd amgylchynol o fewn tafliad carreg i Glynnog Fawr.   Gellir dewis rhwng yr arfordir neu’r bryniau i fynd â’r ci am dro.  Ond yn bersonol, anaml iawn fydda i’n mynd â’r ci am dro ar y traeth.  

Mae Clynnog Fawr yn enwog am yr eglwys fynachaidd sy'n deillio'n ôl i'r 7fed ganrif, ac mae’r lleoliad yn allweddol i’r pererinion sy’n parhau i ymgymryd â'r daith i Ynys Enlli.   Mae Ffynnon Beuno yn cynnig ei dŵr iachusol ac mae cerrig Neolithig Bachwen yn ein hatgoffa o gymunedau cyntefig.

Mae coetir hynafol wedi’i leoli ar ddyffryn serth rhwng Clynnog Fawr a Gyrn Goch.  Ar ei phwynt uchaf, mae rhaeadr guddiedig yn llifo i’w chanopi.   Rwyf wrth fy modd â’r daith gerdded hon.  Rwyf bob amser yn dewis dechrau drwy ddringo’r foel gan gerdded i lawr drwy’r goedwig.   

Nid oeddwn erioed wedi bwriadu defnyddio hyn fel testun lluniau.  Nid oes gennyf angerdd gwirioneddol am dacsonomeg fflora a ffawna.  Fodd bynnag, wrth i’r ci grwydro’r goedwig yn llawn cyffro, dechreuais dynnu lluniau yma ac acw o’r coed o’m cwmpas.  Mae‘r canlyniadau wedi datgelu pysl yr oedd yn rhaid imi ei ddatrys; roeddwn i wedi gwirioni, ac am y tro cyntaf yn fy mywyd, roeddwn wedi dod o hyd i obaith di-sail am gyfleoedd; roedd lluniau ym mhob man.   Nid democratiaeth traddodiad William Eggleston mo hyn, ond yn hytrach, arena drosgynnol lle'r oedd yr ardal o’m cwmpas yn cynnig cyfle perffaith i fabwysiadu’r un cyffro â chi.  

 Tim Williams

Woodworks ©Tim Williams

Woodworks ©Tim Williams

Woodworks ©Tim Williams

Woodworks ©Tim Williams