Wal Wen

ARDDANGOSFA YMYLOL

LLEOLIAD:TU ALLAN I’R DREF - PONTIO/BANGOR

AR AGOR: 15/16/17/18 Hydref // Time 7.30pm


Wall Wen / White Wall

Wall Wen / White Wall

Mae’r Wal Wen yn blatfform wedi’i guradu sy’n galluogi taflunio fideo, ffotograffiaeth, animeiddiad a delweddau sy’n symud ar raddfa fawr ar waliau gwyn helaeth mannau cyhoeddus Pontio, gan roi profiadau i gynulleidfaoedd sy’n pryfocio, ysbrydoli ac adlonni.

Mae Gŵyl Northern Eye yn falch i fod yn gweithio gyda Phontio ac adran ffotograffiaeth Coleg Llandrillo i guradu arddangosfa tu allan i’r dref fel rhan o'r ŵyl ymylol.

1490435267_large.jpeg

Pontio yw canolfan y celfyddydau ac arloesi newydd Prifysgol Bangor ac yn daith o oddeutu 30 munud mewn car o Fae Colwyn (Cyfeiriad: Pontio, Prifysgol Bangor, Ffordd Deiniol, Bangor, LL57 2TQ)


Ffotograffiaeth ar y Wal Wen 


Taflunnir y ffotograffau ar bob noswaith pan fo perfformiadau:Y CYLCH SIALC (Dydd Mawrth 15 Hydref 7.30pm / Dydd Mercher 16 Hydref 7.30pm / Dydd Iau 17 Hydref 7.30pm / Dydd Gwener 18 Hydref 7.30pm

Anogodd Brecht ei gynulleidfaoedd i feddwl - doedd o ddim eisiau iddynt ‘roi eu hymennydd ar y bachyn gyda’u hetiau yn yr ystafell gotiau’.Mae rîl arddangos o ffotograffau cyfoes gan fyfyrwyr o Goleg Llandrillo yn ceisio gwneud yr un peth, gan ymateb i themâu yn deillio o gynhyrchu Y Cylch Sialc, fel ‘pŵer’, ‘anghyfiawnder’, ‘hawliau’ a ‘pherchnogaeth’.

Bydd y rîl arddangos hon, sy’n rhan o Ŵyl Ymylol Ffotograffiaeth y Northern Eye, yn cael ei thaflunio ar Wal Wen Pontio ar nosweithiau pan fo perfformiadau.

598px-Coleg_Llandrillo_logo.png

Curadwyd gan Mererid Hopwood, Paul Sampson (Gŵyl Ffotograffiaeth y Northern Eye) a Tim Williams (Coleg Llandrillo).


Chalk Pontio 1170x500.jpg

Y CYLCH SIALC

Der kaukasische Kreidekreis (Y Cylch Sialc Cawcasaidd) gan Bertolt Brecht 

Addaswyd gan Mererid Hopwood gyda cherddoriaeth fyw wreiddiol gan Gwenno  

Mewn cydweithrediad â Theatrau Sir Gâr

Mae chwyldro ar droed a’r ddinas ar dân.Yn y dryswch, mae babi’n cael ei adael ar ôl.

Mae merch ifanc yn aberthu popeth er mwyn achub y plentyn.Â’r wlad dan warchae a milwyr yn eu herlid, mae hi’n benderfynol o’i warchod, doed a ddelo. Ond mewn byd llygredig, a yw cariad yn ddigon?

Canllaw Oedran:1+ / Yn cynnwys iaith gref 

Rhagor o wybodaeth