CY Get Involved.jpg

Ydych chi wrth eich bodd â ffotograffiaeth?Hoffech chi ennill profiad o weithio yn un o wyliau ffotograffiaeth rhyngwladol mwyaf blaenllaw Cymru?

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr talentog a llawn cymhelliant i helpu i wneud Gŵyl Northern Eye yr orau eto.

Mae’r ŵyl ffotograffiaeth ryngwladol yn dychwelyd yr hydref hwn (7 Hydref – 20 Hydref) am bythefnos o arddangosfeydd ffotograffiaeth am ddim ar draws Bae Colwyn yn ogystal â detholiad gwych o siaradwyr mewn digwyddiad penwythnos trwy docyn yn unig (dydd Sadwrn 12 Hydref a dydd Sul 13 Hydref) ochr yn ochr â gweithdai a digwyddiadau.

Eleni mae gennym dros 20 o arddangosfeydd yn y dref ac rydym yn edrych ymlaen yn fawr!

Pwy all gymryd rhan?

Yn Northern Eye rydym yn croesawu pobl o bob oedran a chefndir sydd â phob math o sgiliau a lefelau gallu.Mae llawer o’n gwirfoddolwyr yn ffotograffwyr, myfyrwyr neu selogion sy’n awyddus i gwrdd â phobl newydd a dysgu a rhannu sgiliau.Os gallwch sbario o leiaf dau hanner diwrnod yr wythnos trwy gydol mis Hydref, hoffem glywed gennych chi.

Pam cymryd rhan?

Mae gwirfoddoli yn Northern Eye yn ffordd wych o ennill profiad a gwneud cysylltiadau newydd.Cewch brofiad ymarferol o redeg arddangosfeydd a digwyddiadau; ymgysylltu â grwp deinamig o weithwyr celf proffesiynol, curaduriaid ac artistiaid; a gwneud ffrindiau newydd.Cewch brofiad manwl o’r arddangosfeydd, bydd digonedd o gyfleoedd i gymdeithasu ac fe wnawn eich gwobrwyo am eich ymroddiad trwy roi tocyn penwythnos llawn i chi i’r digwyddiad siaradwyr gwadd.

Pa rolau sydd ar gael i wirfoddolwyr?

Mae amrywiaeth o rolau ar gael i wirfoddolwyr a hynny y tu cefn a thu blaen i’r llenni.O’r tîm gosod/dymchwel, esbonwyr a goruchwylwyr arddangosfeydd, ffotograffwyr y digwyddiad, dosbarthwyr pamffledi, cynorthwywyr y digwyddiad, cynorthwywyr gwerthuso... mae amrywiaeth eang o gyfleoedd ar gael.

Pryd fyddai angen i mi fod ar gael?

Bydd angen i chi ymrwymo i o leiaf dwy sesiwn hanner diwrnod yr wythnos, ond os gallwch ymrwymo i fwy na hynny byddem yn ddiolchgar iawn.

Bydd y gwaith gosod yn dechrau ganol mis Medi (er bod ychydig o bethau y gallwch eu gwneud i helpu RŴANos ydych yn chwilio am rywbeth i'w wneud!)a bydd y gwaith dymchwel yn digwydd ar ddiwedd mis Hydref ac yna trwy gydol yr ŵyl 7 – 20 Hydref.

Mae gennyf ddiddordeb yn y cyfleoedd gwirfoddoli canlynol: *
(ticiwch bob un sy’n berthnasol)
Enw *
Enw
Pryd allwch chi helpu?