The Hills Are My Palace - Simon Bray

ARDDANGOSFA YMYLOL

LLEOLIAD: TBC

AR AGOR: DYDD LLUN 7 HYDREF - DYDD SUL 20 HYDREF // TIME TBC


The Hills Are My Palace ©Simon Bray

The Hills Are My Palace ©Simon Bray

Mae gan ddiwylliant Cymru a Rajasthan wreiddiau dwfn mewn crefydd, mytholeg a chymunedau wedi eu huno gan ganu gwerin.Er eu bod yn anniriaethol, mae Simon yn archwilio’r uniad yma drwy baru delweddau o dirlun Cymru gyda phensaernïaeth Indiaidd.

Mae pob cyfuniad o ffotograffau yn ymddiddan dros ffurf, tôn a phwnc, gan agor y sgwrs rhwng y ddwy ran hudol yma o’r byd.Mae elfennau gwneud a godwyd flynyddoedd yn ôl, yn uchel i fyny ar fynyddoedd Cymru yn adlewyrchu ysblennydd pensaernïol Rajasthani, lleoliadau o arwyddocâd hanesyddol mawr, caerau llywodraethwyr a brenhinoedd a godwyd i nodi tiriogaeth a chadw gelynion draw.Mae copaon a mannau ffafriol y ddwy ardal yn cynnig tirlun gwarchodedig a diogel sy’n cynnal eu dirgelwch a’u cyfaredd hyd heddiw.

Mae’r lluniau wedi eu dewis o ddau brosiect diweddar.Mae’r delweddau o Gymru wedi eu cymryd o ‘The Edges of These Isles’, prosiect ar y cyd â’r artist Tom Musgrove.Gan deithio i saith lle yn y DU, bu i’r ddau wneud darn o waith wedi ei ysbrydoli gan y lleoliadau, yn defnyddio eu dewis cyfryngau.Mae ‘The Limited Findings of a Westerner’s Short Stay in Rajasthan’ yn gyfres o ddelweddau a grëwyd gan Simon yn ystod taith bythefnos i Rajasthan, a gyhoeddwyd fel llyfr gan Let’s Explore Publishing.

Casglwyd ac argraffwyd y delweddau hyn yn wreiddiol ar gyfer ‘Gŵyl y Llais' yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, a oedd yn dathlu canu gwerin traddodiadol Cymraeg ac Indiaidd.

Mae Simon Bray yn artist a chynhyrchydd gweithredol o Fanceinion, sydd ar hyn o bryd yn defnyddio ffotograffiaeth, sain, gosodiadau a thestun i archwilio colled, hunaniaeth a lle.Drwy gydweithio ag artistiaid a chyfranogwyr eraill mae o’n ceisio ein hannog i archwilio ein cysylltiad â lleoliadau sydd wedi eu ffurfio drwy brofiadau a rennir, ymateb emosiynol a’n cof.

Mae ei waith wedi ei ddangos yng Ngŵyl Ryngwladol Manceinion, The Whitworth, Southbank Centre, Brighton Photo Biennial, The Guardian, Telegraph Magazine, BBC In Pictures a BBC Breakfast TV. Yn 2018 gweithiodd Simon gyda Martin Parr, ffotograffydd dogfennol, i gynhyrchu ei gomisiwn ar gyfer Oriel Gelf Manceinion. 

 www.simonbray.co.uk

The Hills Are My Palace ©Simon Bray

The Hills Are My Palace ©Simon Bray

The Hills Are My Palace ©Simon Bray

The Hills Are My Palace ©Simon Bray

The Hills Are My Palace ©Simon Bray

The Hills Are My Palace ©Simon Bray