The Talisman - Antonia Dewhurst

ARDDANGOSFA YMYLOL

LLEOLIAD: TBC

AR AGOR: DYDD LLUN 7 HYDREF - DYDD SUL 20 HYDREF // TIME TBC


The Talisman ©Antonia Dewhurst

The Talisman ©Antonia Dewhurst

Am gyfnod o amser, yn ystod y pum mlynedd ar ôl iddynt roi'r gorau i fasnachu, bu'r Royal Hotel yn Llandudno yn darparu llety ar gyfer pobl ddigartref a cheiswyr lloches dros dro a oedd yn sgwatio ar y safle. 

Roedd un o’r preswylwyr wedi cymryd copi o The Talisman gan Sir Walter Scott oddi ar silff lyfrau’r Gwesty ac wedi’i adael yn ystafell 18.  

Rhyfel y Croesgadau yn y Dwyrain Canol yw cefndir y nofel hon, a gyhoeddwyd ym 1825, ac egyr y nofel mewn werddon yn Syria.  Mae'n canolbwyntio ar y Drydedd Groesgad, a gafodd ei sbarduno gan y goncwest ym 1187 o Balesteina, gan gynnwys Jerwsalem, gan  Salah-ed-Din Yusef ibn Ayub neu Saladin.

Mae’r plot yn ymwneud â gwersyll y Groesgadwyr yn y Tir Sanctaidd a gaiff ei hollti gan densiynau rhwng arweinwyr cystadleuol. 

Mae Antonia yn defnyddio dyfyniadau byr o’r nofel i ategu at hysbysiadau ac arwyddion y gwesty.  Mewn modd syfrdanol, mae'r rhain yn cyfleu sefyllfa ffoaduriaid cyfoes. 

“They passed, like shadows…”

The Talisman –Sir Walter Scott

Mae Antonia Dewhurst yn artist a ffotograffydd sy’n byw a gweithio yng Ngogledd Cymru.Mae ganddi ddiddordeb yn ein perthynas gymhleth gyda’r hyn rydym yn ei alw’ngartref.

The Talisman ©Antonia Dewhurst

The Talisman ©Antonia Dewhurst

The Talisman ©Antonia Dewhurst

The Talisman ©Antonia Dewhurst

The Talisman ©Antonia Dewhurst

The Talisman ©Antonia Dewhurst