TREASURES IN SYRIA - Dave Thomas

ARDDANGOSFA YMYLOL

LLEOLIAD: TBC

AR AGOR: DYDD LLUN 7 HYDREF - DYDD SUL 20 HYDREF // TIME TBC


Palmyra ©Dave Thomas

Palmyra ©Dave Thomas

Mae Palmyra yn safle archeolegol hynafol wedi'i leoli i'r gogledd-ddwyrain o Damascus, Syriaroedd yn safle allweddol ar y Llwybr Sidan, yn cysylltu'r Ymerodraethau TsieineaiddPersiaidd a Rhufeinig.

Ond, yn ddiweddar, mae ei drysorau wedi bod mewn perygl oherwydd y rhyfel cartref sy’n digwydd yn Syria.Am gyfnod, roedd y Wladwriaeth Islamaidd neu ISIS yn rheoli’r rhanbarth o amgylch Palmyra, a chafodd rhai o adfeilion y safle eu dinistrio.

Fe gipiodd llywodraeth Syria yr ardal yn ôl ym mis Mawrth 2017, ac mae’r safle hynafol, sydd wedi goroesi nifer o ryfeloedd a gwrthdaro, yn parhau i fod yn drysor hanesyddol a diwylliannol allweddol.

Cafodd Palmyra ei enwi yn Safle Treftadaeth y Byd UNESCO ym 1980.

Mae Apamea yn ddinas hynafol sydd wedi’i leoli ar lannau’r afon Orontestua 55km i'r gogledd orllewin o Hama, Syria, a gafodd ei sefydlu yn 300 C.C.Mae’n edrych dros ddyffryn Ghab ac yn nodedig oherwydd ei stryd Rufeinig hir, wedi’i leinio â cholofnau clasurol. 

Mewn ardaloedd o Syria sy’n cael eu herio, mae miloedd o safleoedd archeolegol, gan gynnwys Apamea yn cael eu hanrheithio yn systematig gan grwpiau anhysbys. Caiff y trysorau eu gwerthu, gan ddiflannu i'r farchnad ddu.Mae ISIS wedi anrheithio a dinistrio nifer o safleoedd dros y blynyddoedd diwethaf.Yn ôl adroddiadau, mae teirw dur wedi dinistrio rhannau o Apamea.

Yn 2002, teithiodd Dave Thomas ar ei ben ei hun ar draws Twrci, drwy Syria, ac i Libanus, gan gyrraedd Beirut.Gan gofnodi ei deithiau ar hyd y ffordd, (ar ffilm 35mm), roedd wedi ei hudo gan adfeilion Rhufeinig anhygoel Palmyra ac Apamea.Mae’r ffilmiau hyn, ynghyd ag eraill, wedi cael eu hail-sganio a’u hargraffu yn ddiweddar, ac yn cael eu harddangos yma yn yr ŵyl am y tro cyntaf.Maent yn dangos sut oedd y safleoedd hyn ar yr adeg.

Dave Thomas

Cafodd Dave Thomas ei eni yng Ngogledd Cymru, ac yno mae’n byw hyd heddiw. Mae wedi bod yn rheolwr labordy yn ‘Cambrian Photography’ ym Mae Colwyn ers 1986. Ar hyn o bryd, mae Dave yn gweithio ar gyfres fawr o ddelweddau ar gyfer llyfr sydd ar y gweill.

Mae Cambrian Photography wedi dod yn fanwerthwr ffotograffiaeth fwyaf yng Ngogledd Cymru.Mae eu siop ym Mae Colwyn wedi’i sefydlu ers dros 70 mlynedd ac yn cynnwys pob agwedd ar ffotograffiaeth, o gamerâu fformat mawr a chanolig i'r offer digidol mwyaf cyfredol.

Apamea ©Dave Thomas

Apamea ©Dave Thomas

Palmyra ©Dave Thomas

Palmyra ©Dave Thomas

Palmyra ©Dave Thomas

Palmyra ©Dave Thomas