Sixteen

ARDDANGOSFA YMYLOL

LLEOLIAD: Coed Pella

AR AGOR: DYDD LLUN 7 HYDREF - dydd Gwener 18 HYDREF // TIMe: 9am - 5pm


SIXTEEN-logos-CMYK_A4-open-black (1).jpg
Cari,  Llanfairfechan  ©Craig Easton

Cari, Llanfairfechan ©Craig Easton

Sut brofiad yw bod yn un deg chwech oed rwan?

Mae llinyn canolog yn rhedeg drwy’r arddangosfa deithiol uchelgeisiol SIXTEEN.Mae ffotograffwyr cyfoes blaenllaw yn ymuno â dros gant-saith-deg o bobl ifanc o gymunedau amrywiol ar draws y wlad i archwilio eu gobeithion, pryderon a'u breuddwydion. 

Cafodd Craig Easton ei ysgogi i greu SIXTEEN ar adeg refferendwm yr Alban yn 2014 pan roddwyd y bleidlais i bobl un ar bymtheg am y tro cyntaf a’r unig dro hyd yma yn y DU. Yn ddiweddarach, gwahoddodd gyd-ffotograffwyr Robert C Brady, Linda Brownlee, Lottie Davies, Jillian Edelstein, Stuart Freedman, Sophie Gerrard, Kalpesh Lathigra, Roy Mehta, Christopher Nunn, Kate Peters, Michelle Sank, Abbie Trayler-Smith, Simon Roberts ac ymgeisydd MFA David Copeland, i ymuno ag o i ddatblygu’r prosiect. Dewisodd pob ffotograffydd thema a lleoliad.Mae’r rhain yn cynnwys dinasoedd mawrion fel Llundain, Birmingham a Manceinion, a hefyd yn cynnwys Cymru, Gogledd Iwerddon a gogledd a de orllewin Lloegr, ac Ynysoedd yr Alban.

Mae Un ar Bymtheg yn oedran o drawsnewid.Ar adeg o bryder cenedlaethol a rhyngwladol cynyddol, mae’r bobl ifanc hyn yn symud o flaenlencyndod i fod yn oedolion a fydd yn byw mewn gwlad wedi ei hail-siapio’n wleidyddol, wedi ysgaru oddi wrth yr Undeb Ewropeaidd, mater na chawsant lais ynddo.Gan weithio gyda ffotograffiaeth, ffilm, cyfryngau cymdeithasol, recordiadau sain ac ysgrifennu, mae Craig a’i gydweithwyr yn rhoi llais i’r rhai hynny nad ydynt yn cael eu clywed yn aml. 

Mae cryfderau’r portreadau treiddgar hyn, a thrafodaethau agored y bobl ifanc am bwy a beth maen nhw wir yn gofalu amdano yn adlewyrchu’r ymddiriedaeth rhwng y bobl ifanc un ar bymtheg oed a’r ffotograffwyr.Mae’n rhoi grym sylweddol i’r prosiect, ac yn amlygu’r ffordd mae cefndir cymdeithasol, rhyw, ethnigrwydd a lleoliad yn dylanwadu ar fywyd ac uchelgais rhywun yn eu harddegau.

Mae NORTHERN EYE yn cyflwyno cyfres wedi ei dethol o bortreadau wedi eu dewis yn arbennig o gyfres deithiol fwy o faint SIXTEEN.

SIXTEEN: Website / Twitter / Instagram

www.craigeaston.com

Callum,  Edinburgh  ©Sophie Gerrard

Callum, Edinburgh ©Sophie Gerrard

Damilare,  Stevenage  ©Linda Brownlee

Damilare, Stevenage ©Linda Brownlee

Danielle and daughter,  Treneere  ©Michelle Sank

Danielle and daughter, Treneere ©Michelle Sank

 
Autumn SIXTEEN logos.jpg