ROADS - MARK MCNULTY

ARDDANGOSFA YMYLOL

LLEOLIAD: Mayalls Music co.

Ar agor: Dydd Mawrth 7 Hydref - Dydd Sadwrn 19 Hydref // Amser: Mawrth-Sad 10am - 4pm


Portishead ©Mark McNulty

Portishead ©Mark McNulty

Dummy, yw albwm stiwdio cyntaf y band Portisheada gafodd ei ryddhau bum mlynedd ar hugain yn ôl, ar 22 Awst 1994 gan Go!Beat Records.

Derbyniodd yr albwm ganmoliaeth fawr ac fe enillodd Wobr Gerddoriaeth Mercury ym 1995.Yn aml, caiff ei ganmol am wneud y genre 'trip hop' yn boblogaidd, a chaiff ei gynnwys yn aml ar restr o albymau gorau'r 1990au.

Yn ystod wythnos rhyddhau'r albwm, roedd y ffotograffydd Mark McNulty yn Llundain yn tynnu lluniau’r ‘blue dummies’ ar draws y ddinas, ar ôl tynnu lluniau hyrwyddo cyntaf y band eisoes, gan fynd ymlaen i dynnu lluniau ei gig gyntaf a'r teithiau cynnar.

Mae Roads yn cynnwys detholiad o’r archif hwn, a gaiff ei ddangos ynMayalls Music Co.i ddathlu pen-blwydd yr albwm yn 25.

**Sylwch: oherwydd oriau agor y siop, ni fydd yr arddangosfa ar gael ar ddyddiau Sul na dyddiau Llun.

Mark McNulty

Mae Mark McNulty yn ffotograffydd portread a dogfennol wedi’i leoli yng Ngogledd Cymru. Mae’n gweithio ar draws y celfyddydau ond mae cerddoriaeth a'r diwylliant pop yn chwarae rôl ganolog ym mwyafrif ei waith.Yn wreiddiol o Lerpwl, lle mae mwyafrif ei waith wedi cael ei leoli, mae Mark hefyd wedi gweithio ar brosiectau yn dogfennu 'Love Parade' Berlin, cyfres yn Texas yn seiliedig ar ganu gwlad a set o waith parhaus am dwristiaeth y Beatles yn Lerpwl.Mae hefyd yn gweithio ar gyfres yn seiliedig ar ‘Northern Soul’ a Moderniaeth. 

Mae Mark wedi ei arddangos ei waith yn eang ac mae ganddo lyfrau am ei waith ar gerddoriaeth a chlybiau wedi’u cyhoeddi, ar y cyd â llyfr yn dogfennu cyrsiau golff antur ar draws y DU!

www.markmcnulty.co.uk

Portishead ©Mark McNulty

Portishead ©Mark McNulty

Portishead ©Mark McNulty

Portishead ©Mark McNulty

Portishead ©Mark McNulty

Portishead ©Mark McNulty