PechaKuchaNight_Northern Eye Special_3.jpg

Beth yw PechaKucha?
Mae PechaKucha (sef sgwrsioyn Siapaneg) yn arddull adrodd storïau syml lle mae 20 o luniau yn cael eu dangos am 20 eiliad yr un.Mae’r lluniau yn ymddangos yn awtomatig ar amserydd ac rydych yn siarad wrth iddyn nhw ymddangos.Ni allwch ddewis 'oedi' na 'mynd yn ôl' - mae gennych gyfanswm o 6 munud a 40 eiliad i’w cyflwyno!

Mae’n hwyl, mae’n gyflym ac uwchlaw popeth, mae’n llawn gwybodaeth!

Ar ôl cael eu hysbrydoli gan yr awydd i "siarad llai a dangos mwy", creodd Mark Dytham o Klein-Dytham Architecture (KDa) yn TokyoPechaKucha ym mis Chwefror 2003.  Yn 2004, dechreuodd dinasoedd Ewrop gynnal nosweithiau PK a dilynodd cannoedd o rai eraill dros y blynyddoedd. Erbyn mis Ebrill 2019, roedd Nosweithiau PechaKucha wedi cael eu cynnal mewn mwy na 1,142 o ddinasoedd ledled y byd gyda mwy na 3 miliwn o bobl yn bresennol.

Boilerplates_City blue circle.png

Rydym bellach yn dod â’r arddull hwn i Fae Colwyn gyda Noson PechaKucha Arbennig Northern Eye ‘Work In Progress'.

Mae hwn yn ddigwyddiad newydd ar gyfer gŵyl eleni ac rydym wedi’i drefnu o fewn y Penwythnos Siaradwyr Gwadd rhwng 4.30pm a 6pm ar y dydd Sadwrn (12 Hydref).

Rydym wrth ein boddau â ffotograffiaeth newydd yn Northern Eye ac mae’n deimlad cynnes gweld yr holl waith hyfryd yn cael ei greu, felly rydym yn hynod falch o gael cynnig cyfle i hyd at 8 o ffotograffwyr i gyflwyno gwaith yn y digwyddiad PechaKucha arbennig hwn.

Hoffem wahodd unigolion i rannu cyflwyniadau personol yn arbennig am waith ffotograffig sydd ganddynt ar y gweill.- Ar gyfer y digwyddiad penodol hwn nid ydym yn chwilio am gyflwyniadau ar brosiectau sydd wedi’u cwblhau a hoffem roi cyfle i ddangos gwaith anorffenedig, newydd neu sydd heb ei weld.

Gallwn roi offer i chi greu’r cyflwyniad (neu greu’r cyflwyniad ar eich rhan) y cyfan sydd ei angen arnoch yw 20 o luniau a pharodrwydd i siarad am eich gwaith a’i gyflwyno.Os oes gennych ddiddordeb ac os hoffech dderbyn yr her, gwasgwch y botwm ymgeisio isod a dywedwch ychydig wrthym am eich gwaith. Yna fe gysylltwn â chi os cewch eich dewis i gyflwyno.

Bydd cyflwynwyr llwyddiannus (os nad oes ganddynt docyn eisoes) yn cael tocyn penwythnos llawn i'r digwyddiad siaradwyr gwadd.Ni chodir tâl am ymgeisio na chyflwyno.


’Pride In Our Valley’ - Rhagolwg

Er mwyn hyrwyddo gwaith newydd rydym yn falch o wahodd y ffotograffydd Roger Tiley yn ôl i’r ŵyl.  Bydd rhai ohonoch yn cofio Roger fel un o’r siaradwyr yn Ngŵyl Northern Eye 2017.

Mae Roger wedi rhoi ei gamera lluniau llonydd o’r neilltu dros dro ac wedi dysgu sut i weithio gyda delweddau symudol gan ddechrau prosiect blwyddyn yn creu ffilm ddogfen o dan y teitl ‘Pride In Our Valley’.

4.jpg

Mae’r ffilm yn dilyn cymunedau clos Cwm Dulais Uchaf yn ne Cymru, ardal sy’n adnabyddus am ei chysylltiad â Lesbiaid a Hoywon a gefnogodd y glowyr yn ystod streic y glowyr yn 1984/85.

Caiff ffilm 'Pride In Our Valley’ ei chwblhau ym mis Medi 2019 a bydd yn ymddangos am y tro cyntaf yn ystod 2020.  Rydym yn hynod falch o allu agor ein Noson PechaKucha gyda rhagolwg 5 munud arbennig o ffilm Roger.