Off The Page - Another Place Press

ARDDANGOSFA YMYLOL

LLEOLIAD: TBC

AR AGOR: DYDD LLUN 7 HYDREF - DYDD SUL 20 HYDREF // TIME TBC


Rivers Edge ©Missy Prince

Rivers Edge ©Missy Prince

Mae Another Place Press yn gyhoeddwr llyfrau ffotograffig annibynnol bychan, wedi’i leoli yn Ucheldir yr Alban. 

Maent yn arddangos ffotograffau cyfoes sy’n archwilio ein perthynas gyda ‘lle’ – gwaith sy’n edrych ar y modd rydym yn rhyngweithio ac yn cysylltu gyda’n hamgylchfyd, boed ar lefel lleol neu fyd-eang. 

Maent wedi ymrwymo i gynhyrchu llyfrau ffotograffig fforddiadwy o safon uchel – gan rannu prosiectau ffotograffiaeth sy’n ysbrydoli o bob cwr o’r byd gyda chynulleidfa mor eang â phosibl. 

Mewn cynghrair unigryw gydag Oriel Colwyn a’r Northern Eye, gwahoddwyd artistiaid a gyhoeddwyd gan APP i gyflwyno gwaith ar gyfer arddangosfa newydd sbon. Mae’r delweddau a ddewisir yn cael eu trosglwyddo o’r dudalen i’r wal, i greu sioe newydd gydweithredol ar gyfer yr ŵyl. 

Dyma rai o’r ffotograffwyr a fydd yn arddangos eu gwaith: Nicolas Blandin, Nicholas White, Amanda Harman, Amy Romer, Missy Prince, Iain Sarjeant, Marzena Skubatz, Victoria J Dean, Al Brydon, Robert Darch, Magnus Åström a Nicky Hirst.      

www.anotherplacepress.bigcartel.com

Another Place Press

Another Place Press

Out Of The Ordinary ©Iain Sarjeant

Out Of The Ordinary ©Iain Sarjeant

The Priests Ravine ©Marzena Skubatz

The Priests Ravine ©Marzena Skubatz