The North Wales Project

ARDDANGOSFA YMYLOL

LLEOLIAD: TBC

AR AGOR: DYDD LLUN 7 HYDREF - DYDD SUL 20 HYDREF // TIME TBC


©Philip Jones

©Philip Jones

Rhan o ethos y Northern Eye yw cefnogi ffotograffwyr sy’n gwneud gwaith, tynnwyd ein sylw’n ddiweddar gan gydweithfa leol a ffurfiwyd o'r newydd ac roeddem wedi ein plesio’n fawr!Mae’n bleser gennym rŵan groesawu ‘Prosiect Gogledd Cymru’ i raglen ymylol yr ŵyl.

Prif nod Prosiect Gogledd Cymru yw cael hwyl!Mae’n grŵp newydd sy’n ceisio dod o hyd i’w draed, ond rydym yn benderfynol i ffurfio man cyfarfod i ffotograffwyr sy’n cofnodi’r rhanbarth.

Mewn ardal sy’n haeddiannol yn adnabyddus am dirweddau a morweddau, bydd y grŵp yn ymdrechu i gynnig gweledigaeth fwy cynhwysfawr o’r ardal a’i phobl.Drwy gofleidio gwahanol arddulliau o ddehongli ffotograffig, bydd yn arddangos y gwaith gorau sydd ar gael a gobeithio’n magu enw da fel ardal sy’n cynhyrchu rhywfaint o’r ffotograffiaeth orau yn y genre.

Dilynwch Brosiect Gogledd Cymru ar Twitter ac Instagram

Mae’n bleser gennym gyflwyno:

Robert Law

Dechreuodd Robert, sy’n byw ar Ynys Môn, Gogledd Cymru, Brosiect Gogledd Cymru yn 2019. Mae’n ffotograffydd dogfennol yn bennaf ac mae ei arsylwadau’n tueddu tuag at y minimalaidd.Mae ei waith presennol yn ymwneud â chofnodi porthladd tref Caergybi wrth iddo wynebu Brexit.

Mae delweddau Rob wedi eu rhoi ar restr fel Gwobr Ffotograffiaeth ESPY 2019 yn ogystal â Gwobr Ffotograffiaeth Prydain.Mae ei waith wedi ei gyhoeddi a’i arddangos ar-lein ac mewn print.Mae’n gyfrannwr i’r asiantaeth ffotograffau cyfoes, Millennium Images.

©Robert Law

©Robert Law

©Robert Law

©Robert Law


Hazel Simcox

Mae Hazel yn defnyddio ffotograffiaeth i greu a rhannu naratifau, ond nid yw'n cyd-fynd â'r canfyddiad o ffotograffydd dogfennol traddodiadol.Mae ei diddordeb yng Ngogledd Cymru wedi bod wrth galon nifer o’i phrosiectau cyfredol. Mae ffotograffiaeth Hazel yn trosi ei phrofiad o gerdded.

Mae cynnwys ei chwpwrdd llyfrau wedi dod yn ganllaw mynyddoedd iddi.Mae hi’n ymateb i lais yr archwilwyr hyn, drwy dynnu ynghyd ei delweddau ffotograffig ac ail-bennu llenyddiaeth iddynt.

©Hazel Simcox

©Hazel Simcox

©Alex Ingram

©Alex Ingram


Philip Jones

Mae Philip yn ffotograffydd sy’n saethu ystod eang o destunau a lleoliadau.Yn saethu drwy gymhelliad i greu corff mawr o waith yn bennaf o amgylch rhan fechan o Ogledd Cymru a’r cyffiniau.

Mae Philip ar hyn o bryd yn astudio am radd faglor mewn ffotograffiaeth.

©Philip Jones

©Philip Jones

©Philip Jones

©Philip Jones


Roj Smith

Mae Roj wedi byw yng Ngogledd Cymru drwy gydol ei fywyd ac er hyn, mae’n dal i fwynhau dod o hyd i bethau newydd a diddorol i’w ffotograffu mewn ardal gymharol fechan o amgylch ei gartref yng Nghonwy.

Gan nad yw’n fore-godwr, mae llawer o’i waith yn cael ei saethu gyda’r nos ac mewn amodau lle mae goleuni’n brin.

©Roj Smith

©Roj Smith

©Roj Smith

©Roj Smith