Another Graduate Show - Loupe Magazine

ARDDANGOSFA YMYLOL

LLEOLIAD: TBC

AR AGOR: DYDD LLUN 7 HYDREF - DYDD SUL 20 HYDREF // TIME TBC


©Alex Currie

©Alex Currie

Yn gynharach eleni cynhaliodd Cylchgrawn LOUPE eu galwad agored gyntaf am ddarpar ffotograffwyr.

Cawsant gannoedd o gynigion, gan ffotograffwyr o bob lefel ar draws y byd, ac roedd y safon yn uchel!

Detholwyd 11 o enillwyr yn ofalus gan banel y cylchgrawn o feirniaid i arddangos eu gwaith mewn arddangosfa yn The Brick Lane Annexe Gallery yn Llundain.Roedd yr arddangosfa grŵp yn arddangos y talent ffotograffig newydd gorau a ddewiswyd o'r alwad agored.

I gefnogi talent newydd, mae’n bleser gan y Northern Eye ffurfio partneriaeth â LOUPE i groesawu’r sioe lawn i'r ŵyl ymylol eleni.

Ffotograffwyr sy’n Arddangos Gwaith:
Josh Adam Jones, Rebecca Booth, Alex Currie, Laura van Erp, Fiona Filipidis, Jamie Murray, Anna Perger, Joe Pettet-Smith, Ioanna Sakellaraki, Liam Webb a Megan Winstone.

loupe-logo.png

Mae Loupe yn gylchgrawn chwe-misol sy'n canolbwyntio ar ffotograffiaeth gyfoes.Mae Loupe, a lansiwyd yn 2016, ar gael am ddim a’r nod yw fod pob rhifyn yn arddangos amrywiaeth y cyfrwng.

Mae Loupe wedi ymrwymo i amlygu talent newydd, gan yn aml roi ei nodwedd brint gyntaf i brosiectau ffotograffwyr.

Bydd Rhifyn 10 Loupe ar gael yn ddiweddarach eleni, mae’r tîm yn derbyn cynigion ar hyn o bryd ar thema Hunaniaeth Genedlaethol.

www.loupemag.com

Anarchy Tamed ©Joe Pettet Smith

Anarchy Tamed ©Joe Pettet Smith

Gina Tonic ©Megan Winstone

Gina Tonic ©Megan Winstone

XO ©Josh Adam Jones

XO ©Josh Adam Jones