State of Independents - Niall Mcdiarmid

ARDDANGOSFA YMYLOL

LLEOLIAD: LLOCHESI’R PROM (BAE COLWYN / LLANDRILLO-YN-RHOS / HEN GOLWYN) 

AR AGOR: DYDD LLUN 7 HYDREF - DYDD SUL 20 HYDREF + WEDI HYNNY / AMSER: 24/7


Dave: Valentine Wood & Sons, French Polishers, Colwyn Bay ©Niall McDiarmid

Dave: Valentine Wood & Sons, French Polishers, Colwyn Bay ©Niall McDiarmid

Fis Awst fe ofynnom i'r ffotograffydd Niall McDiarmid gynhyrchu cyfres newydd o luniau i amlygu ac i ddathlu Masnachwyr Annibynnol Bae Colwyn, Hen Golwyn a Llandrillo-yn-Rhos. 

Bydd DAU DDEG PEDWAR o luniau mawr yn cael eu harddangos yn y chwe lloches ar y prom rhwng Llandrillo-yn-Rhos a Hen Golwyn, gyda dau lun, un bob ochr i bob lloches, mae'r prosiect yn cysylltu'r dref drwy ffotograffiaeth.

Wedi ei gynhyrchu gan Oriel Colwyn a Paul Sampson Northern Eye, mae State Of Independentsyn dod a gwaith ffotograffiaeth o safon uchel i barth y cyhoedd gan ymgysylltu â’r gymuned fusnes leol ar yr un pryd. 

Dim ond ychydig o’r personoliaethau a busnesau unigryw a ganfyddir o fewn ein tref sy'n cael eu dathlu yn yr arddangosfa. Gobeithir y bydd y prosiect yn sbardun i fwy o ymgysylltu gyda ffotograffwyr, artistiaid, busnesau a’r gymuned ar raddfa lawer mwy. 

Mae arddangos gwaith o safon uchel yn gyhoeddus yn bwysig iawn i Oriel Colwyn a Northern Eye er mwyn goresgyn unrhyw rwystrau o ran ymgysylltu artistig a chyhoeddus. 

Y flwyddyn ddiwethaf fe wnaeth Oriel Colwyn gynhyrchu prosiect tebyg gyda Niall ar gyfer llochesi glan môr Llandudno. Roedd arddangosfa lwyddiannus iawn Hidden Hospitality yn canolbwyntio ar arddangos y gweithlu o fewn sector lletygarwch y dref sy’n dal yn ei lle hyd yma.

Niall McDiarmid

Ffotograffydd Albanaidd wedi ei leoli yn Llundain yw Niall McDiarmid. Mae ei waith yn canolbwyntio yn bennaf ar ddogfennu pobl a thirweddau Prydain. Mae arddangosfeydd diweddar wedi cynnwys British Portraitsyma yn Oriel Colwyn ym Mae Colwyn yn 2016; Here and Now:London Portraitsyn Amgueddfa Llundain yn 2017; Town To Townyn y Martin Parr Foundation, Bryste, yn 2018, a Hidden Hospitalityar draws glan môr Llandudno yn 2018.

Mae Niall wedi cyhoeddi pedwar llyfr: Crossing Paths(2013), Via Vauxhall(2015), Town To Town(2018) a Southwestern(2019). Caiff ei waith ei gadw yn Amgueddfa Llundain, The National Portrait GalleryThe Martin Parr Foundation The Sir Elton John Photography Collection.

www.niallmcdiarmid.com

Emily: Le Sport Health & Fitness, Rhos on Sea, Colwyn Bay ©Niall McDiarmid

Emily: Le Sport Health & Fitness, Rhos on Sea, Colwyn Bay ©Niall McDiarmid

Jack: Mayalls Music Co, Colwyn Bay ©Niall McDiarmid

Jack: Mayalls Music Co, Colwyn Bay ©Niall McDiarmid

David and Colette: Kit‘n’Heels, Rhos on Sea, Colwyn Bay ©Niall McDiarmid

David and Colette: Kit‘n’Heels, Rhos on Sea, Colwyn Bay ©Niall McDiarmid

Mae State of Independentswedi bod yn bosib gyda chefnogaeth DYCHMYGU Bae Colwyn, prosiect cyffrous sy’n sicrhau bod diwylliant, creadigrwydd a chymuned wrth wraidd y gwaith o adfywio Bae Colwyn. Bydd y lluniau yn aros yn eu lle ar ôl yr ŵyl.

Caiff Dychmygu Bae Colwyn ei ariannu drwy gynllun Lle Gwych Cronfa Treftadaeth y Loteri, gyda chyllid ychwanegol gan Gyngor Tref Bae Colwyn, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ac Ardal Gwella Busnes Colwyn.

Imagine_Colwynbay_WEB.jpg
TNLHLF_Colour_Logo_Welsh_RGB_0.jpg