Gap in The Hedge - Dan Wood

ARDDANGOSFA YMYLOL

LLEOLIAD: Oriel Colwyn Galeri

AR AGOR: Dydd Llun 7 Hydref - Dydd Sul 20 Hydref // 10am - 9pm


©Dan Wood

©Dan Wood

Mae ‘Bwlch-y-Clawdd’, a godwyd yn 1928 yn fwlch mynydd (450m) sy’n cysylltu Dyffryn Rhondda – yn ne Cymru – gyda’r dref lle ganwyd Dan, ac y mae’n dal i fyw ynddi, sef Pen-y-Bont ar Ogwr.Mae wedi’i gysylltu hefyd â Chwm Afan ar hyd yr A4107, sy’n arwain i’r arfordir a thref ddiwydiannol Port Talbot.Ffordd y Bwlch ei hun yw’r A4061, sy’n ymestyn am tua 25 milltir.

Nid yn unig roedd y bwlch yn llinyn cyswllt rhwng y cymoedd unigol, ac yn cynnig gwell cyfleoedd gwaith i bobl leol, roedd hefyd yn llwybr byr hollbwysig i ddiwydiannau’r cymoedd; oedd yn ymwneud yn bennaf â glo.Defnyddiodd rhieni Dan y bwlch eu hunain wrth symud i fyw i Ben-y-bont yn 1966; gan ddechrau eu busnes eu hunain yno’n fuan wedyn.

“Wedi’i seilio’n llac ar hiraeth, mae ‘Gap in the Hedge' yn adlewyrchu ar daith yr arferwn fynd arni gyda fy Mam i ymweld â pherthnasau yng Nghwm Rhondda, bob dydd Sadwrn pan oeddwn yn fachgen bach.Hwn oedd fy mlas cyntaf ar daith ffordd ac rwy'n gallu cofio bron pob modfedd o'r daith.Byddwn yn eistedd yno yn sedd flaen car bach coch fy Mam ac wedi fy ymgolli a’m swyno gan y coedwigoedd, y tai teras a’r arwyddion yn rhybuddio am gerrig yn syrthio.Teimlwn fod y daith yn cymryd am byth, ond doedden ni byth yn mynd ymhellach na 30 munud o gartref.”

Ceisia’r gyfres gofnodi harddwch y darn eiconig hwn o dirlun de Cymru, ac mae hefyd yn archwilio’r berthynas sydd gan bobl - boed yn bobl leol, twristiaid neu'n weithwyr - gyda'r tirlun a'r amgylchedd.Ac yn y bôn, yr hyn sydd i ddod yn y dyfodol ar gyfer y rhan hon o dde Cymru yn dilyn Brexit a’r diwedd ar gyllid Ewropeaidd.

Mae pentrefi cyfagos Nant-y-moel a Chwmparc - ill dau yn gyn gymunedau glofaol - o boptu i’r mynydd, wedi eu hymgorffori yn y prosiect, gan fod y ddau yn eistedd yng nghysgod ‘Y Bwlch’.

www.danwoodphoto.com

©Dan Wood

©Dan Wood

©Dan Wood

©Dan Wood

©Dan Wood

©Dan Wood