At Home with the Furries - Tom Broadbent

ARDDANGOSFA YMYLOL

LLEOLIAD: Llwyfan 2 - Gorsaf Reilffordd Bae Colwyn

AR AGOR: DYDD LLUN 7 HYDREF - DYDD SUL 20 HYDREF // TIME TBC


Fangorn, a Jedi tiger at home in Swansea, Wales ©Tom Broadbent

Fangorn, a Jedi tiger at home in Swansea, Wales ©Tom Broadbent

Yn pontio 10 mlynedd o weithio gydag isddiwylliant o gymeriadau ffwr, bydd ‘At Home With The Furries’Tom Broadbent yn rhoi cipolwg llawn ffwr a phlu i ni o gymuned o bobl sy’n ystyried eu hunain fel cymeriadau anifeiliaid.  

Mae pob un o'r lluniau wedi'u tynnu yng nghartrefi, gerddi a hoff gynefinoedd y cymeriadau ffwr. Bydd casgliad o luniau yn ymddangos ar Blatfform 2 yng Ngorsaf Drenau Bae Colwyn yn ystod cyfnod yr Ŵyl Fridge. 

Mae gwaith Tom yn cyfleu ymdeimlad o empathi a chyfeillgarwch. Mae’n archwilio’r berthynas rhwng bob cymeriad ffwr a’r ‘ffwrsona’y maent yn eu cynrychioli, mae’n disgrifio'r awydd i adrodd straeon mewn modd parchus ac onest:

 “Megis dechrau deall proses yr isddiwylliant y mae’r lluniau hyn.Mae’n ymwneud â’r cymeriad ffwr a minnau’n cydweithio ac yn ymddiried yn ein gilydd. Mae’r berthynas honno a phwysigrwydd y cysylltiad hwnnw yn dangos pa mor warcheidiol ydw i o'r prosiect a'r cymeriadau ffwr eu hunain.” 

Gellir cyflawni cyfeillgarwch drwy ddefnyddio ymagwedd agored a chyffredin tuag at fywyd sy'n mynd y tu hwnt i'r wisg. Mae’r cymeriadau ffwr hyn yn ymgynnull ar-lein ar wefannau ac yn ystod cynadleddau cymeriadau ffwr ar draws y byd, ac mae bob un ohonynt yn unigryw iawn i’w gilydd. Mae bob gwisg yn unigryw, a gan amlaf, y gwisgwr sydd wedi creu’r wisg. 

Ar un llaw, mae elfen o hiwmor yng ngwaith Tom, a hynny heb elfen o gulni. Mae’n ein gwahodd i rannu’r hwyl, ac yn ein hannog i archwilio ei waith yn ddyfnach o bryd i’w gilydd. 

Mae ystod eang o resymau pam fod pobl yn datblygu’r cymeriadau ffwr hyn: 

- ‘Roeddwn i bob amser yn gwybod fy mod i’n wahanol. Efallai eich bod yn teimlo mai ci neu gath yw eich ysbryd. Drwy wisgo fyny, gallwch ddisodli hynny,” meddai Lupestripe, blaidd

- ‘Roedd arnaf eisiau gallu newid i fod yn walch’,eglura Akil Tawnybird, griffwn

- ac ‘mae’n rhoi cyfle i chi actio’n ddwl’meddai Alfa Fox.

Ychydig dros flwyddyn yn ôl, lansiodd Tom ymgyrch Kickstarter llwyddiannus i godi arian er mwyn cyhoeddi ‘At Home With The Furries’fel llyfr. Mae’r llyfr yn cynnwys 29 o luniau lliw yn ogystal â thraethawd gan oriel Laura Noble of L A Noble a thestun gan Uncle Kage, cadeirydd Anthrocon, y gynhadledd cymeriadau ffwr fwyaf yn y byd yn Pittsburgh.Mae hyd yn oed y clawr yn ffwr! 

Mae’r llyfr ar gael yn oriel 'The Tate Modern' ac yn 'The Photographers Gallery' a gellir ei archebu ar Stay Free Publishing  YMA

Tom Broadbent

Ganed Tom Broadbent ym 1974, mae’n ffotograffydd llawrydd ac yn byw yn Llundain. Mae’n gweithio yn y meysydd ffotograffiaeth golygyddol a masnachol ac mae’n ymgymryd â’i brosiectau sylweddol ei hun yn ymwneud â hunaniaeth a’r teimlad o berthyn. 

Cyhoeddwyd ei waith yn1001 Photographs You Must See Before You Die,The Sunday Times Magazine,Wireda Featureshoot ac mae wedi arddangos ei waith ar draws Prydain ac Ewrop.

www.tombroadbent.com

Akil Tawnybird, a wingless Gryphon at home in Middlesex ©Tom Broadbent

Akil Tawnybird, a wingless Gryphon at home in Middlesex ©Tom Broadbent

Zuki, a Gargoyle at home in Milton Keynes ©Tom Broadbent

Zuki, a Gargoyle at home in Milton Keynes ©Tom Broadbent

Saethwr, a red dragon from Cardiff, Wales ©Tom Broadbent

Saethwr, a red dragon from Cardiff, Wales ©Tom Broadbent