Dayz Out In Porthcawl - Ron McCormick

Fringe Exhibition

Location: ‘Theatr Colwyn’ Abergele Road

Open: Monday 7th October - Sunday 20th October // Time: 10am-9pm


©Ron McCormick

©Ron McCormick

Mae obsesiwn pobl Prydain gyda glan y môr yn parhau yn nhrefi cymoedd De Cymru. O Benidorm i Ynys y Bari, i bobl gyffredin Cymru mae dyhead mawr am ddiwrnod allan gwych neu noson o ddawnsio, sy’n ffordd dda o helpu rhywun i ymdopi â slafio mewn bywyd bob dydd. Mae diwrnod i’r brenin (neu 6 neu 7) ar y traeth gyda’ch teulu’n ddihangfa i’w chroesawu. Mae gwneud hynny gyda’ch ffrindiau a chyfle am wisgoedd yn ychwanegu at yr hwyl.

Mae Ron McCormick wedi bod yn tynnu lluniau glan y môr Prydain yn achlysurol am bron i hanner can mlynedd ac fe ddangosodd rywfaint o’r gwaith hwnnw gyntaf ym 1973 mewn sioe dau berson (gyda Josef Koudelka) am dref glan môr Southend on Sea yn Essex. 

Mae’r sioe fach hon, Work in Progress, yn dychwelyd at y thema gyda detholiad o luniau dros y tair blynedd ddiwethaf ym Mhorthcawl, ac yn cynnwys ‘noson allan i’r merched’, ‘cwlt Elvis’ a ‘diwrnod i’r teulu ar lan y môr’ gyda blas o ddathlu llawn mwyniant sy’n adlewyrchu pleserau a gormodiaeth Blackpool, Bognor a Brighton. 

Ron McCormick

Mae McCormick yn enwog am ei luniau dogfen o gymdeithas yn Whitechapel yn y 1970au ac am ei ymagwedd feirniadol tuag at y tirlun trefol fel sydd i’w weld yn ei waith The Wasteland. Ar hyn o bryd, mae ganddo arddangosfa unigol fawr am newid yn nhirlun cymoedd y De ar ôl dirywiad y diwydiannau glo a dur; mae How Green Was My Valley yn Amgueddfa ac Oriel Casnewydd tan 14 Mawrth 2020.

HOW GREEN WAS MY VALLEY at Newport Museum & Art Gallery

©Ron McCormick

©Ron McCormick

©Ron McCormick

©Ron McCormick

©Ron McCormick

©Ron McCormick