Things are looking up - DAC/Woody’s Lodge

ARDDANGOSFA YMYLOL

LLEOLIAD: TBC

AR AGOR: DYDD LLUN 7 HYDREF - DYDD SUL 20 HYDREF // TIME TBC


Cardiff Bay ©Glenn Edwards

Cardiff Bay ©Glenn Edwards

Yn gynharach eleni cynhalioddOriel Colwynweithdai ar gyfer grŵp o bobl o Woody's Lodge a Chelfyddydau Anabledd Cymru gyda’r nod o greu gwaith i’w arddangos yng Ngŵyl Northern Eye.

Prif ffocws y gweithdy oedd dod â phobl at ei gilydd gan ddefnyddio eu hangerdd tuag at ffotograffiaeth i'w huno, gan eu helpu i greu yn eu hamgylchedd bob dydd gyda’r gwrthrychau o'u cwmpas.

Mae’r bobl a gymerodd ran ac sydd bellach yn arddangos eu gwaith yn cynnwys Peter Manning, Hugh Rowlands, Marcus Townley, Martin Robertson, Matt Shields, Graham Jones, Lee Green, Dave Peacock, Linda Hurst, Emily Jane-Hillman, Mitchell Bradley-Williams, Lowri Larsen, Sarah Forbes a Roy Barry.

Enw sioe eu grŵp yw 'Things Are Looking up’ ac mae wedi cael ei chefnogi gan Oriel Conwy, Celfyddydau Anabledd Cymru ac wedi'i hariannu gan Gyngor Conwy.

vco_21584_4c2a1a6c42c03f5b0d7397f11902ca19.jpg

Mae Celfyddydau Anabledd Cymru wedi bod mewn bodolaeth ers 34 mlynedd ar ôl cael ei sefydlu yn 1982.  Ei enw gwreiddiol oedd Celfyddydau i Bobl Anabl yng Nghymru.Ar ôl esblygu allan o fudiad anabledd y DU / celfyddydau i bobl anabl ar ddechrau’r 1980au, mae’r model cymdeithasol o anabledd wedi’i fewnosod yn ddwfn ym mhob rhan o’r sefydliad.Mae ganddo gyfoeth o wybodaeth, sgiliau a phrofiad o fewn y maes arbenigol hwn.Mae’n elusen gofrestredig ac yn sefydliad aelodaeth; sy’n darparu llais i bobl anabl a byddar ledled Cymru ym mhob mater sy’n ymwneud â'r celfyddydau.

Eu gweledigaeth yw Cymru greadigol a chyfartal lle mae pobl anabl a byddar yn ganolog i gelfyddydau ein gwlad.Maent yn credu mewn agor mynediad a chyfleoedd, dathlu amrywiaeth, meithrin ymarferwyr anabl newydd a sefydledig o safon uchel ac ysbrydoli newid ledled Cymru.

www.disabilityartscymru.co.uk

download.jpg

Mae Woody’s Lodge yn ganolbwynt cymdeithasol sy’n arwain cyn-filwyr at help a chymorth sydd ei angen arnynt i ail-ymgysylltu â'u teuluoedd a'u cymunedau.Eu gweledigaeth yw creu man cyfarfod croesawgar i’r rheiny sydd wedi gwasanaethu yn y Lluoedd Arfog a’r Gwasanaethau Brys, i dderbyn cefnogaeth a chyngor arbenigol yn ogystal â chyfle i gysylltu â ffrindiau a theulu hen a newydd.

Mae wedi’i leoli yn Y Barri yng nghanol Bro Morgannwg.Er mwyn gallu cyrraedd y rheiny sydd wedi gwasanaethu yn y Lluoedd Arfog a’r Gwasanaethau Brys yn fwy cyfleus, maent hefyd wedi agor Woody’s Lodge yng ngogledd Cymru yn ddiweddar a hynny ym Mharc Eirias, Bae Colwyn.

www.woodyslodge.org

Things are looking up

Things are looking up

Things are looking up

Things are looking up

Things are looking up

Things are looking up