Cyfeiriad

Northern Eye Festival Hub,

Oriel Colwyn / Theatr Colwyn,

Abergele Road

Colwyn Bay

Conwy

LL29 7RU

 

E-bost

Ymholiadau cyffredinol
info@northerneyefestival.co.uk

Ymholiadau Partneriaeth a Noddi:
Paul Sampson - curator@orielcolwyn.org

Ffôn

01492 556677


CYRRAEDD YMA

Prif Gysylltiadau Cludiant

Mae Theatr Colwyn/Oriel Colwyn tua 10 munud ar droed o orsaf drenau Bae Colwyn (Prif Lein Arfordir Gogledd Cymru) a Chanol Tref Bae Colwyn.Mae Bae Colwyn ar ffordd ymadael uniongyrchol o’r A55 sy’n cynnig mynediad o bob rhan o Ogledd Cymru a Gogledd Orllewin Lloegr a thu hwnt ar yr M62/M56. O gyffordd 21 yr A55, dilynwch yr arwyddion ar gyfer Canol Tref Bae Colwyn.

Pellteroedd/amseroedd gyrru o Ddinasoedd Mawrion

Lerpwl i Fae Colwyn:57 milltir (1 awr 10 munud)

Manceinion i Fae Colwyn:76 milltir (1 awr 29 munud)

Aberystwyth i Fae Colwyn:85 milltir (2 awr 12 munud)

Caerdydd i Fae Colwyn:186 milltir (3 awr 42 munud)

Llundain i Fae Colwyn:253 milltir (4 awr 18 munud)

Birmingham i Fae Colwyn:125 milltir (2 awr 15 munud)

Parcio

Mae yna nifer o lefydd parcio Talu ac Arddangos yn y dref, gyda mannau parcio dynodedig i bobl anabl.Mae parcio hefyd ar gael ar sawl stryd yn y dref, ond wedi’i gyfyngu i 2 awr tan 5pm, ac yna’n rhad ac am ddim.

Bysiau

Mae sawl bws yn mynd drwy Fae Colwyn ac yn syth heibio Theatr Colwyn/Oriel Colwyn :

12 - Gorsaf Fysiau’r Rhyl - Gwasanaeth rheolaidd yn rhedeg bob tua 10 munud, dydd Llun - dydd Sadwrn.Gwasanaeth cyfyngedig ar ddydd Sul.

Am fwy o wybodaeth am wasanaethau bysiau i Fae Colwyn: Cliciwch yma

Trenau

Os ydych yn gadael gorsaf drenau Bae Colwyn, cerddwch i fyny’r Stryd Fawr i ben y ffordd ac yna trowch i’r chwith.Ewch yn eich blaen am tua5 munud.Bydd Theatr Colwyn/Oriel Colwyn ar y chwith i chi.

Ar Awyren neu Long

Mae Bae Colwyn tua 61 milltir (1 awr 12 munud) o Faes Awyr John Lennon Lerpwl ar yr M56/A55 a 44 milltir (51 munud) o Borthladd Caergybi ar yr A55.