TESSA BUNNEY

Festival Speaker - DYDD SADWRN 12TH HYDREF

Tessa Bunney Portrait.jpg

Mae gan Tessa ddiddordeb penodol mewn tirweddau gwahanol a sut y maent yn cael eu siapio gan weithgaredd dynol.  Gan weithio’n agos â chymunedau ac unigolion mae hi wedi treulio’r 25 mlynedd ddiwethaf fel ffotograffydd. 

Wedi’i chyfareddu gan gymhlethwch bywyd gwledig,  mae Tessa wedi cydweithio â ffermwyr mynyddoedd Gogledd Swydd Efrog, helwyr adar pâl Gwlad yr Iâ, nofwyr iâ'r Ffindir a bugeiliaid crwydrol Romania ar gyfer cyhoeddiadau ac arddangosiadau ledled y byd.

Mae’r prosiect Home Work (a gyhoeddwyd gan Dewi Lewis) yn archwilio bywydau gweithwyr cartref benywaidd yn y maestrefi a’r pentrefi yn ac o amgylch Hanoi, Fietnam yn wyneb trefoli cynyddol.

Rhwng 2012 a 2016  roedd Tessa’n byw yn Laos, yn gweithio ar ei phrosiect hirdymor The Corridor of Opportunity a gefnogwyd gan Gyngor y Celfyddydau Lloegr, ar yr un pryd ag ymgymryd a chomisiynau golygyddol ac NGO ledled ardal De-ddwyrain Asia.  

Cafodd y gyfres The Women of UCT6,  sy’n dangos tîm o ferched lleol, a hyfforddwyd gan y Mines Advisory Group o Fanceinion, yn clirio arfau ffrwydrol yn Leos,  ei chyhoeddi yn y Financial Times Magazine.

www.tessabunney.co.uk