OLIVIA ARTHUR

Festival Speaker - DYDD SUL 13TH HYDREF

NN11585410_Social_Media_Watermark.jpg

Ganwyd Olivia Arthur yn Llundain ac fe’i magwyd yn y DU. Enillodd radd mewn mathemateg o Brifysgol Rhydychen yn 2002 a diploma mewn newyddiaduraeth ffotograffig o Goleg Printio Llundain yn 2003.

Ymunodd a’r Asiantaeth Magnum Photos enwog yn 2008 fel enwebai a daeth yn gydymaith yn 2011. 

Dechreuodd Olivia ei gyrfa fel ffotograffydd yn 2002 ar ôl symud i Dehli a bu’n byw yn India am ddwy flynedd a hanner.  Yn 2006 aeth i’r Eidal i weithio am flwyddyn gyda Fabrica, pan ddechreuodd greu cyfres am ferched a’r gwahaniaethau diwylliannol rhwng  y Dwyrain a’r Gorllewin .  Mae’r gwaith hwn wedi mynd â hi i’r ffin rhwng Ewrop ac Asia i Iran a Saudi Arabia.

Yn 2010 sefydlodd Fishbar ar y cyd â Philipp Ebeling, sef lle ar gyfer ffotograffiaeth yn Llundain.  Cyhoeddwyd ei llyfr cyntaf, Jeddah Diary, am ferched ifanc yn Saudi Arabia, yn 2012. 

Mae Olivia yn mynd yn ôl i India yn aml, ac yn dal i weithio yn Llundain.

www.oliviaarthur.com