JOHN BULMER

Festival Speaker - DYDD SADWRN 12TH HYDREF

John Bulmer portrait.jpg

Roedd John Bulmer yn un  o arloeswyr ffotograffiaeth lliw'r 1960au cynnar.

Wedi’i fagu yn Swydd Henffordd, dechreuodd dynnu ffotograffau i bortreadu straeon am Gaergrawnt ar gyfer Queen Magazine, Daily Express a Life Magazine.

Cynigwyd swydd iddo ar y Daily Express, y papur mwyaf  blaenllaw o ran ffotograffiaeth yn y DU ar y pryd gydag aseiniadau mewn cysylltiad â Paris Match.

Yn fuan iawn dechreuodd John dynnu lluniau ar gyfer Town Magazine, cylchgrawn ag enw da am ffotograffiaeth o safon, lle daeth i gysylltiad â mawrion fel Terrence Donovan, David Bailey a Don McCullin. 

Yn 1962  torrodd y Sunday Times dir newydd ym myd papurau newydd pan argraffodd y cyntaf o’r atodiadau lliw (gyda phob papur arall ymhen amser yn gwneud yr un peth). Rhannodd Bulmer glawr y rhifyn cyntaf gyda Bailey a chyn bo hir roedd ganddo gytundeb i dynnu lluniau ar gyfer 60 o dudalennau bob blwyddyn gan deithio i bron 100 o wledydd i’w tynnu, yn gynnwys aseiniadau yn Ne America, Affrica, New Guinea ac Indonesia. 

Cafodd ei gydnabod ar unwaith fel un o arloeswyr ffotograffiaeth lliw a daeth yn un o gyfranwyr mwyaf toreithiog y cylchgrawn. 

Wedi’i gydnabod yn un o gofnodwyr mwyaf deheuig y dirwedd ddinesig daleithiol a diwydiannol, mae John yn adnabyddus am ei straeon ar Nelson, Swydd Gaerhirfryn, yr Ardal Ddu a ‘ The North is dead’.

Mae ei waith wedi’i enwebu am wobrau niferus gan y Design and Art Directors Club ac mae ei luniau wedi’u harddangos yn Oriel Celf Fodern Efrog Newydd, Galeri’r Ffotograffwyr yn Llundain a’r Amgueddfa Ffotograffiaeth Genedlaethol yn Bradford.

www.johnbulmer.co.uk