JOANNE COATES

Festival Speaker - DYDD SUL 13TH HYDREF

portrait.jpg

Mae Joanne Coates yn storïwr dogfennol sy’n defnyddio ffotograffiaeth fel cyfrwng.

Yn byw yn Ngogledd Lloegr, mae ganddi ddiddordeb mewn bywyd gwaith a’r  anghydraddoldeb rhwng dosbarthiadau cymdeithasol. 

Thema allweddol gwaith Joanne yw diwylliant y Gogledd mewn mannau gwledig,  bywyd y dosbarth gweithiol a gwaith fel ffermio a physgota. 

Mae ei hymagwedd tuag ar ffotograffiaeth yn ddemocrataidd ac yn farddol

Mae hi wedi gweithio’n rhyngwladol ac ar draws y DU ac mae’n sefydlydd Lens Think, menter gymdeithasol sy’n edrych ar gydraddoldeb mewn ffotograffiaeth. 

www.joannecoates.co.uk