Tom - Eng Tall.jpg

Sgwrs am ariannu torfol efo Tom Broadbent

Gyda mwy na 15 mlynedd o brofiad, mae’r ffotograffydd o Lundain Tom Broadbent yn gweithio ar draws pob maes ffotograffiaeth portread ar aseiniadau wedi’u comisiynu a rhai ar ei fympwy ei hun. Efallai fod Tom yn fwyaf adnabyddus am ei gyfres At Home With The Furries, y mae wedi bod yn gweithio arni ers sawl blwyddyn. Mae’r prosiect yn darlunio aelodau o gymuned flewog Prydain sy’n gwisgo i fyny mewn gwisgoedd anifeiliaid, mae wedi cael sylw yn The Sunday Times Magazine ac mae’n arddangos yng Ngŵyl Northern Eye eleni ar Blatfform 2 Gorsaf Reilffordd Bae Colwyn.


Ychydig dros flwyddyn yn ôl lansiodd Tom ymgyrch ariannu torfol yn llwyddiannus ar gyfer ei lyfr i gyd-fynd â'r gyfres. Ar gyfer yr ymgyrch defnyddiodd blatfform Kickstartera gwelodd 205 o gefnogwyr yn rhoi cyfanswm o £10,181 i ddod â'r prosiect yn fyw.

“Dywedodd ffrind da a chyd-ffotograffydd wrthyf fod ariannu torfol yn wahanol iawn i siarad am wneud un. Yn anffodus doeddwn i ddim yn gwrando'n rhy astud ac felly pan lansiais Kickstarteri ariannu argraffu fy llyfr lluniau, At Home With The Furries ym mis Mawrth 2018, roedd yn debyg iawn i gael fy ngollwng i ben dwfn pwll nofio a oedd â'r bonws ychwanegol o fod yn rhewllyd o oer. Roedd yn 30 diwrnod o geisio cadw fy mhen uwchben y dŵr yn gyson a chadw’r ymgyrch i fynd.”

Mae Tom yn rhannu ei brofiadau o ariannu torfol y prosiect hwn ac yn datgelu mewnwelediadau gwerthfawr i'r hyn y mae wedi'i ddysgu ar y ffordd. Mae'n tynnu sylw at bwysigrwydd cydweithredu, y pam, y sut, y pethau a weithiodd yn dda, y pethau na weithiodd cystal a'r naw rheol euraidd i'w dilyn wrth gynllunio'ch ariannu torfol eich hun.

Welwn ni chi yno!


Os hoffech gael copi o'r llyfr gellir ei brynu'n uniongyrcholYMA- bydd Tom hefyd yn dod â chopïau i'w sgwrs ac yn hapus i lofnodi neu gyflwyno llyfrau yn bersonol ar y diwrnod.

Books.jpg

NOS WENER 11 HYDREF / 6PM

AM DDIM 

LLEOEDD CYFYNGEDIG

RHAID ARCHEBU

Mae’r sgwrs AM DDIMgyda chefnogaeth DYCHMYGWCH Bae Colwyn, prosiect cyffrous sy’n rhoi diwylliant, creadigrwydd a chymuned wrth galon adfywio Bae Colwyn.

Mae Dychmygwch Bae Colwynyn cael ei ariannu trwy Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol, cynllun Great Place, gyda chyllid ychwanegol gan Gyngor Tref Bae Colwyn, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a AGB Colwyn.

Logos for web.jpg