BRIAN DAVID STEVENS

Festival Speaker - DYDD SUL 13TH HYDREF

BrianDavidStevens_Gullick.jpg

Mae Brian yn byw yn Llundain ond mae ei rieni’n dod o Gymoedd y De ac yn byw yno hyd heddiw.

Wedi gweithio ar nifer o brosiectau personol yn ystod ei yrfa, mae Brian yn treulio cyfnodau hir yn tynnu lluniau o bobl a llefydd gyda llygad artistig a sensitifrwydd dwfn.  Cynhyrchwyd ei bortreadau adnabyddus ‘They that are left..." : 'Remembrance' portraits of War Veterans’ dros gyfnod o ddeng mlynedd ac fe’u harddangoswyd yn Oriel Colwyn.

Mae ei waith mwy diweddar ‘Beachy Head’  yn archwilio tirwedd sy’n adnabyddus am ei chlogwyni sialc eiconig ond â’u huchder yn gwneud yr ardal yn un o’r drwg-enwocaf yn y byd am hunanladdiad. 

Mae ei waith i’w weld yn y Galeri Portreadau Cenedlaethol, yng Ngalerïau Cenedlaethol yr Alban ac mewn casgliadau preifat eraill.

Mae Brian wedi cyhoeddi sawl llyfr, gyda Notting Hill Sound Systems (a arddangoswyd ngŵyl Diffusion eleni), Brighter Later a Beachy Head y mwyaf adnabyddus yn eu mysg,  ac mae ei lyfr diweddaraf, Doggerland, wedi’i gyhoeddi gan Another Place Press.

Mae Brian wedi arddangos ei waith ym Mhrydain ac yn rhyngwladol. 

Aur yw ei hoff liw.

www.briandavidstevens.com