THE NORTHERN EYE 2019

GŴYL FFOTOGRAFFIAETH RYNGWLADOL

BAE COLWYN – MIS HYDREF 2019

Mae Gŵyl Ffotograffiaeth Ryngwladol Northern Eye yn gydweithrediad rhwng oriel ffotograffiaeth Oriel Colwyn a Gŵyl The Eye yn Aberystwyth.

Mae’r ddwy ŵyl yn cael eu cynnal bob yn ail flwyddyn i sicrhau dathliad blynyddol o ffotograffiaeth sy’n cael ei gynnal yng nghanolbarth neu yng ngogledd Cymru.

Gan fanteisio ar lwyddiant gŵyl gyntaf Northern Eye yn 2017, rydym wrth ein boddau i ddychwelyd ym mis Hydref i ddod a set newydd sbon o ffotograffwyr, siaradwyr ac arddangosfeydd gwych i dref Bae Colwyn ar arfordir gogledd Cymru.

Canolbwynt y digwyddiad hwn i anrhydeddu ffotograffiaeth yw’r penwythnos o siaradwyr craidd, a gynhelir yn Theatr Colwyn ddydd Sadwrn 12 a dydd Sul 13 Hydref. 

Rydym hefyd yn falch i gadarnhau y bydd yr ŵyl ymylol pythefnos o hyd yn cael ei chynnal am wythnos bob ochr i ganolbwynt y penwythnos. Bydd yr ŵyl ymylol yn ymddangos unwaith eto ym mhob cwr o’r dref i gynnig llu o arddangosfeydd, gweithdai a digwyddiadau amrywiol am ddim i bawb.

Mae’n bleser gennym gyhoeddi amrywiaeth wych o siaradwyr.

MAE TOCYNNAU AR GAEL RŴAN AR GYFER PENWYTHNOS Y SIARADWYR

TOCYN PENWYTHNOS LLAWN – £65 / GOSTYNGIADAU (PENSIYNWYR/ MYFYRWYR) - £55

TOCYN UNDYDD (SAD NEU SUL) - £35