Route A47zero - Glenn Edwards

ARDDANGOSFA YMYLOL

LLEOLIAD: TBC

AR AGOR: DYDD LLUN 7 HYDREF - DYDD SUL 20 HYDREF // TIME TBC


Cardiff Bay ©Glenn Edwards

Cardiff Bay ©Glenn Edwards

Gyda hyd o 185 milltir (300km) ac yn mynd o Gaerdydd yn y de i Landudno yn y gogledd, yr A470 yw’r ffordd hiraf yng Nghymru ac mae’n ddolen gyswllt bwysig drwy’r wlad.Gyda Route A47zero, mae’r ffotograffydd newyddiadurol o Gaerdydd, Glenn Edwards, yn dal y bywyd sy’n bodoli arni ac o’i hamgylch.

Yn syth ar ôl arddangos y gwaith yng Ngŵyl Geltaidd Lorient yn Llydaw fis Awst eleni (lle denodd 6100 o ymwelwyr gan greu record!)mae'n bleser gennym ddod â Route A47zeroi’r Northern Eye eleni.

Mae Glenn wedi treulio llawer o’i yrfa yn teithio’r byd yn cymryd lluniau.Dywedodd:“Rwy’n treulio cymaint o amser dramor, yn arbennig yn Affrica, ac roeddwn i eisiau gwneud prosiect ar Gymru am unwaith.Mae’r A470 yn rhedeg yn syth drwy galon Cymru felly penderfynais dreulio ychydig flynyddoedd yn teithio i fyny ac i lawr, yn tynnu lluniau o'r golygfeydd a chofnogi’r defnydd ohoni, ond hefyd yn cwrdd â phobl sy’n ennill bywoliaeth oddi arni."

Byddai Glenn yn tynnu lluniau wrth ddod ar eu traws ar ei deithiau, ond weithiau byddai'n gyrru’n bwrpasol i ddigwyddiadau penodol a arwyddwyd oddi ar y ffordd.Byddai hefyd yn aml yn digwydd taro ar safleoedd rhyfedd ychydig oddi ar ymyl y ffordd, golygfeydd a oedd yn cadarnhau iddo gwlad mor brydferth yw Cymru - nid dim ond o ran ei thirlun ond hefyd ei phobl a'i chymeriadau.“Mae pobl yn aml yn beirniadu'r A470 gan y gallwch chi gael eich dal tu ôl i ffermwyr a lorïau defaid, ond i mi, mae hyn yn gwneud i chi arafu i lawr a'i gwerthfawrogi ychydig bach yn fwy.

Glenn Edwards

Mae Glenn Edwards yn newyddiadurwr ffotograffig wedi’i leoli yng Nghaerdydd gyda chleientiaid ledled y DU a’r tu hwnt ac yn gyn Ffotograffydd y Flwyddyn Gwasg y DU ac yn sefydlwr a Chyfarwyddwr ein chwaer ŵyl - Gŵyl Ffotograffiaeth Ryngwladol The Eye yn Aberystwyth.

Mae wedi gweithio ar dros 100 o gomisiynau tramor, 80 a mwy mewn 18 o wledydd yn Affrica ar gyfer cleientiaid gan gynnwys The Independent, Oxfam, Computer Aid, Concern Universal, Rhaglen Fwyd y Byd ac ati. Rhai o’r gwledydd eraill mae wedi gweithio ynddynt yw Chile, Ecuador, India, Albania a Bosnia

Mae’n dal i weithio fel ffotograffydd llawrydd ar gyfer ystod eang o gleientiaid gan gynnwys Heddlu De Cymru, Canolfan y Mileniwm, Masnach Deg Cymru, Sefydliad Thomson, Linc Cymru ac ati, yn ogystal â pharhau i weithio ar aseiniadau tramor.

Mae Glenn yn ddarlithydd rhan amser ar Ffotograffiaeth ym Mhrifysgol De Cymru ac wedi arwain gweithdai Ffotograffiaeth ar ran Sefydliad Thomson yn y Maldives, Nigeria, Malawi a Gambia.

www.glennedwardsphotojournalist.com

Llanrwst ©Glenn Edwards

Llanrwst ©Glenn Edwards

Cardiff Castle ©Glenn Edwards

Cardiff Castle ©Glenn Edwards

Royal Welsh Show ©Glenn Edwards

Royal Welsh Show ©Glenn Edwards