Select Page

Cylchgronau a Ffotolyfrau

Dydd Gwener 13 Hydref

Cylchgronau a Ffotolyfrau

Dathliad o gyhoeddi annibynnol a hunan-gyhoeddi

Map Location 3:

32/34 Conway Road LL29 8HT

Weithiau dim ond esgus bach rydym ei angen am barti lluniau.

Ymunwch â ni â gwneuthurwyr cylchgronau, cyhoeddwyr a ffotograffwyr DIY ddydd Gwener 13 Hydref ym ‘mharti agoriadol answyddogol penwythnos yr ŵyl’, mewn digwyddiad sy’n dathlu cyhoeddi annibynnol a hunan-gyhoeddi.

A ydych chi erioed wedi gwneud eich ffotolyfr neu eich cylchgrawn eich hun?

A ydych erioed wedi hunan-gyhoeddi eich ffotolyfr eich hun?

Rydym — eisiau – eu – gweld – nhw!

Mae croeso i bawb i’r digwyddiad cylchgronau neu ffotolyfrau ond os ydych wedi cyhoeddi neu wedi gwneud eich cylchgronau neu lyfrau eich hun, fe’ch gwahoddir i ddod â nhw draw i’w rhannu wrth bori drwy ffotolyfrau gan artistiaid sefydledig a rhai sy’n dod i’r amlwg.

Dangoswch eich gwaith i ni!

Rhannwch eich llyfrau hunan-gyhoeddedig neu rai rydych wedi’u gwneud eich hun i eraill, trafodwch a dadleuwch dros rinweddau’r ffotolyfr mewn awyrgylch anffurfiol. Bydd y digwyddiad cylchgronau a ffotolyfr yn gyfle i bobl drafod a meithrin cyfleoedd cydweithio gyda ffotograffwyr, artistiaid a chyhoeddwyr ffotolyfrau lleol.

Dim ond ag 1 copi o’ch ffotolyfr? Dim problem, dewch ag ef draw i’w rannu gyda ni. Rydym wir eisiau gweld beth rydych wedi bod yn ei wneud. Os oes gennych ychydig o gopïau, beth am ddod â nhw i gyd a’u gwerthu, neu eu cyfnewid ag eraill efallai?

Nid oes tâl am werthu ac mae’r digwyddiad am ddim (nid oes angen tocyn yr ŵyl arnoch) ond os ydych yn dod â llyfrau draw, bydd disgwyl i chi ofalu am eich cyflenwadau a’ch gwerthiannau eich hun – cyfle perffaith i drafod eich gwaith ag eraill.

Yn ogystal, mae’n falch gennym gyhoeddi ei fod yn ddiwrnod arbennig i Ffoton Cymru, a fydd yn lansio eu cylchgrawn #urbanwales. Rhywbeth rydym wir yn edrych ymlaen ato!

Os ydych yn gyhoeddwr a fyddai’n hoffi bod yn bresennol neu’n dymuno cael eich cynrychioli yn y digwyddiad, cysylltwch ag Info@northerneyefestival.co.uk am fanylion