Select Page

New Nowhere

Tim Williams

Arddangosfa Gŵyl: 9 – 21 Hydref

Tim Williams: New Nowhere

Map Location 3:

32/34 Conway Road LL29 8HT

 

Bydd y ffotograffydd Tim Williams yn dangos detholiad o ddelweddau o’i brosiect llyfr diweddar, New Nowhere.

Mae’n ymateb i’r gosb o ran hunaniaeth genedlaethol yn wyneb digwyddiadau gwleidyddol mawr. Mae ‘New Nowhere’ yn ymgais i ddarganfod, drwy ffotograffiaeth, berthynas â lle ac i ailystyried y lle hwnnw fel rhan annatod o’ch hunain.

Fy mantra ar gyfer yr ymarfer hwn oedd, paid â mynd i chwilio am unrhyw le, a phaid â thynnu llun o unrhyw beth.

Roedd y mantra hwn yn ddefnyddiol iawn, oherwydd fe roddodd ddau gyfle grymus i mi: 1) i fynd i unrhyw le a 2) i dynnu llun o unrhyw beth.

Dros amser, fe ddigwyddodd ddau beth allweddol. Fe wnaeth fy ffotograffau wella ac fe wnaeth fy naearyddiaeth wella’n fawr.

Mae ‘New Nowhere’ ar gael i’w gweld yn y dref rhwng 9 a 21 Hydref, gan ffurfio rhan o gynnwys yr ŵyl am ddim sydd ar gael i bawb.  

Untitled © Tim Williams

Untitled © Tim Williams

Untitled © Tim Williams