Select Page

Arddangosfa Cyfnewid Printiau

Llwybr Lluniau

Cymerwch Ran

Arddangosfa Cyfnewid Printiau: Llwybr Lluniau

 

Wedi’i ysbrydoli’n uniongyrchol gan Magnum, arddangosfa a chasgliad Cyfnewid David Hurn, mae Gŵyl Ffotograffiaeth y Northern Eye yn rhedeg ei fersiwn ei hun o Gyfnewid Printiau, gyda’r bonws ychwanegol o arddangos eich llun yn ystod cyfnod yr ŵyl fringe.

Yn 2017 mae Cymru yn dathlu ‘Blwyddyn Chwedlau’ – yn seiliedig ar y thema hon rydym yn gwahodd ceisiadau ar eich dehongliad ffotograffiaeth eich hun o ‘chwedl’. Nid oes angen i’r pwnc fod yn seiliedig ar Gymru.

 

Pwy yw eich hoff gymeriad?

 

Beth yw eich chwedl?

 

Lle mae eich chwedl?

 

 Beth ydych chi’n feddwl sy’n chwedlonol?

 

Derbynnir ceisiadau’n electronig ac mae’n agored yn rhyngwladol.

Bydd ceisiadau’n cael eu hargraffu i’w harddangos mewn ffenestri siopau i ffurfio llwybr arddangos 24/7 o amgylch tref Bae Colwyn yn ystod pythefnos yr ŵyl fringe (9 – 21 Hydref).

Ar ddiwedd yr arddangosfa cynhelir raffl ar hap a byddwch yn cael eich paru gyda ffotograffydd arall. Yna bydd llun y ddau ohonoch yn cael eu postio yn ôl atoch. Bydd manylion cyswllt eich ‘cyfnewid’ yn cael eu cynnwys (os cytunir) i’ch caniatáu i gynnal deialog gyda’r ffotograffydd cyfnewid.

Mae yna dâl mynediad o £10 y llun. Mae’r tâl hwn yn cynnwys argraffu maint A3 o’ch llun a phostio’r ‘print cyfnewid’ ar ddiwedd yr ŵyl.

I gymryd rhan, talwch eich ffi drwy bwyso’r botwm ar waelod y dudalen:

Ar ôl derbyn eich derbynneb drwy e-bost, anfonwch y prawf tâl hwn, ynghyd â’ch cais i printswap@northerneyefestival.co.uk gan gymryd y pwyntiau isod i ystyriaeth.

 

  • Mae’n rhaid i bob llun fod o fewn print A3 (297mm x 420mm)

 

  • Mae’n rhaid i luniau fod o’r maint cywir yn 300dpi mewn gofod lliw sRGB

 

  • Cynnwys brawddeg am eich ‘Chwedl’ ar gyfer label arddangos

 

  • Dywedwch os hoffech gyfnewid eich manylion gyda’ch partner cyfnewid ac ym mha ffurf. (e.e. Twitter, Facebook, e-bost ac ati)

 

  • Byddwch yn cadw hawlfraint ar bob llun a anfonir.

  • Byddwch yn cytuno i roi caniatâd i Ŵyl Northern Eye ddefnyddio eich llun mewn cyfrwng cymdeithasol a sianelau’r wasg ar gyfer hybu’r ŵyl. Bydd y ffotograffydd yn derbyn credyd llawn. Bydd eich cais yn cael ei ddefnyddio i gynhyrchu UN print corfforol ar gyfer yr arddangosfa a chyfnewid.

  • DIWRNOD OLAF ANFON CEISIADAU – mae’n rhaid derbyn bob cais erbyn 12:00 canol dydd ar ddydd Llun, 25 Medi