Select Page

McCoy Wynne

Siaradwr yn yr Ŵyl

Siaradwr yn yr Ŵyl: Dydd Sadwrn 14 Hydref, 10am

 

Mae McCoy Wynne yn bartneriaeth ffotograffiaeth fasnachol gydag enw cryf am gyflenwi ffotograffiaeth o ansawdd uchel, sy’n broffesiynol ac yn greadigol, i gleientiaid yn y DU ac yn rhyngwladol.

Wedi’i sefydlu ym 1997 gan y ffotograffwyr Stephanie Wynne a Stephen McCoy, mae’r cwmni wedi datblygu sylfaen gleientiaid eang, yn cynnwys asiantaethau hysbysebu a dylunio, cleientiaid uniongyrchol, adrannau llywodraeth a chwmnïau amlwladol. Mae eu gwaith hefyd wedi cael ei arddangos a’i gyhoeddi’n eang.

Mae Stephanie â diddordeb mewn pensaernïaeth a’r amgylchedd adeiledig, sy’n deillio o’i hyfforddiant cynnar mewn cynllunio trefi. Mae wedi mwynhau gyrfa amrywiol yn cynnwys dysgu ffotograffiaeth mewn addysg bellach ac uwch, ac i grwpiau elusennol. Mae ei gyrfa fel ffotograffydd proffesiynol annibynnol wedi’i llywio a’i chyfoethogi gan ei diddordeb cynhenid mewn pobl a’r amgylchedd.

Gweithiodd Stephen fel addysgwr mewn Addysg Bellach ac Uwch cyn y ffurfiwyd partneriaeth McCoy Wynne. Mae ei gefndir mewn ffotograffiaeth ddogfennol, gyda phwyslais ar leoliad a materion amgylcheddol.

Yn wreiddiol yn ffotograffydd annibynnol yn gweithio ar brosiectau personol, mae nawr yn mwynhau gweithio i ofynion amrediad eang o gleientiaid masnachol.

Mae gan McCoy Wynne, sy’n ffotograffwyr lleoliad yn bennaf, sawl blwyddyn o brofiad mewn: Ffotograffiaeth bensaernïol, ffotograffiaeth fewnol, ffotograffiaeth o dirluniau, yn ogystal â ffotograffau o bobl a phortreadau.

Ochr yn ochr â’u ffotograffiaeth fasnachol, mae Stephanie a Stephen yn gwneud amser i ddilyn prosiectau ffotograffig personol. Bydd eu sgwrs yn canolbwyntio ar yr agwedd fasnachol ar eu ffotograffiaeth ac yn ymchwilio sut maent yn cydbwyso hyn â’u hangen i barhau i ddilyn prosiectau ffotograffig personol.

Mae Mccoy Wynne hefyd yn cyflwyno Triongliant, mae un o’r prosiectau personol hyn yn ffurfio arddangosfa fel rhan o’r ŵyl.

© McCoy Wynne

© McCoy Wynne

© McCoy Wynne

© McCoy Wynne