Select Page

Triangulation

McCoy Wynne 

Arddangosfa Gŵyl: 9 – 21 Hydref

McCoy Wynne: Triangulation 

Map Location 2:

4/6 Abergele Road LL29 8NN

Mae’r ffotograffwyr Stephanie Wynne a Stephen McCoy yn rhan o bartneriaeth ffotograffiaeth fasnachol McCoy Wynne. Mae ganddynt awch am ddilyn prosiectau personol ac mae eu gwaith yn cael ei arddangos a’i gyhoeddi’n eang.

Mae Triongliant o’r prosiect parhaus i ymweld â phob un o’r 310 piler triongliant, a adeiladwyd rhwng 1936 a 1962 gan yr Arolwg Ordnans ar gyfer Aildriongli Prydain Fawr. Drwy ddefnyddio’r dull triongliant, gellid gwneud mesuriadau manwl rhwng y pileri i allu mapio’n gywir.

Mae McCoy Wynne wedi esblygu dull gwaith gan ddefnyddio’r piler concrid fel pwynt cyfeirio ar gyfer yr un llun panoramig. Mae’r panorama 360 gradd yn cael ei gynhyrchu drwy osod y camera ar ben y piler ac mae’r safle penodol hwn a benderfynwyd ymlaen llaw yn lleihau’r broses gwneud penderfyniadau esthetig. Y panorama yw’r ymateb dilys i’r profiad gweledol o gyrraedd y piler triongli – bydd y rhan fwyaf o bobl yn troi i edrych ar yr olygfa gyfan. Mae’r un llun yn disgrifio lleoliad y piler triongli ac yn ei osod o fewn y tirlun.

Bydd y gwaith yn cynhyrchu arolwg cynhwysfawr o Dirlun Prydain, ac mae’n delio gyda materion mapio, tirwedd, hanes, defnydd o’r tir, perchnogaeth a ffiniau.

Er bod lleoliad pob piler wedi’i gofnodi’n dda mae yna deimlad cynyddol o ymchwilio a disgwyliadau yn seiliedig ar ansicrwydd mynediad, amodau tywydd a’r gwahaniaeth rhwng yr hyn sy’n “real” a’r hyn a grynhoir o’r olygfa ar y map.

Nid yw’r mwyafrif o’r pileri yn cael eu defnyddio mwyach mewn mapiau, gyda GPS yn cymryd eu lle, ond maent yn totemaidd fel marcwyr yn y tirlun.

Mae TRIONGLI ar gael i’w gweld yn y dref rhwng 9 – 21 Hydref, gan ffurfio rhan o gynnwys yr ŵyl am ddim sydd ar gael i bawb.

 

Triangulation © McCoy Wynne

 

 

Triangulation © McCoy Wynne