Select Page

Gweithdy Ffotograffiaeth Gig

With Mark McNulty

Cymryd Rhan

Mark McNulty: Gweithdy Ffotograffiaeth Gig

 

 

Mae Mark McNulty ag enw da sefydledig am ei ffotograffiaeth cerddoriaeth a gigs anhygoel. Mae wedi treulio 7 mlynedd fel ffotograffydd swyddogol yr 02 Academy, ac wedi tynnu lluniau yn Liverpool Sound City, SXSW, Creamfields a V festival.

Dechreuodd taith Mark amser maith yn ôl, yn tynnu lluniau o rêfwyr mewn ystafelloedd islawr tywyll, ond y dyddiau yma cewch hyd iddo fwy na thebyg mewn neuaddau cyngerdd yn tynnu lluniau o fandiau a cherddorfeydd.

Mae wedi’i gomisiynu i dynnu lluniau ar gyfer sawl clawr cylchgrawn a record, ymgyrchoedd hysbysebu i asiantaethau a ffotograffiaeth marchnata i gleientiaid mor amrywiol â chwmnïau teledu, amgueddfeydd, asiantaethau twristiaeth, pleidiau gwleidyddol, ysbytai, gwyliau cerdd, sefydliadau celf a brandiau amrywiol. Mae’n gweithio naill ai mewn dull pry ar y wal, neu fel rhan o dîm gyda chyfarwyddwyr celf mewn sesiynau tynnu lluniau wedi’u trefnu’n ofalus.  (www.markmcnulty.co.uk)

Mewn cyfle Gŵyl Northern Eye unigryw, mae’n falch iawn gennym gynnig y cyfle prin hwn i grŵp bach o bobl gyda diddordeb mewn ffotograffiaeth cerddoriaeth a gigs, i hyfforddi gyda Mark i ddysgu technegau cerddoriaeth, gigs, gwyliau ac adrodd straeon.

Ar gyfer y gweithdai hyn, mae’n falch gennym fod yn bartneriaid gyda’r trefnwyr gwyliau lleol, Gorjys Secrets, i gynnig digwyddiad hyfforddi ‘yn y swydd’.

Mae Gorjys Secrets bellach yn ei ail flwyddyn, mae’n ddiwrnod prydferth o gerddoriaeth a digwyddiadau yn ystâd plasty gwledig Caer Rhun. Mae’n dangos rhai o’r cantorion-gyfansoddwyr gorau o Gymru a’r DU, ac yn cyflwyno perfformwyr cerddorol nad ydynt yn cael eu gweld yn aml, i ddyffryn Conwy; mae Gorjys Secrets yn cyfuno cerddorion gyda chrefftwyr o ansawdd uchel.

Byddwch yn ymuno â Mark 16 Medi i fwynhau perfformiadau cerddorol a chomedi dethol yn ogystal â bwydydd gourmet, yng ngerddi Caer Rhun. Bydd eich ffotograffau wedi’u golygu’n cael eu harddangos fel rhan o Ŵyl y Northern Eye ym mis Hydref.

Gan y bydd niferoedd ar gyfer y gweithdy hwn yn gyfyngedig, a’n bod yn rhagweld y bydd yn ddigwyddiad poblogaidd, bydd proses ddewis ar waith i sicrhau bod gan bobl y sgiliau camera perthnasol. Mae’r gweithdy hwn yn canolbwyntio ar awgrymiadau ac arfer gorau ar gyfer ffotograffiaeth cerddoriaeth, ac nid yw amser yn anffodus yn ein caniatáu i ddysgu sgiliau camera sylfaenol hefyd yn y sesiwn hon.

 

Bydd gweithdai’n cael eu cynnal dros ychydig o ddiwrnodau a bydd angen i chi fod ar gael i ymrwymo i’r ddau ddyddiad isod:

Dydd Sadwrn 9 Medi: Dewch i gyfarfod Mark yn Oriel Colwyn am weithdy i archwilio technegau camera, gosodiadau gorau, adrodd straeon a sgiliau dogfen.

Dydd Sadwrn 16 Medi: Dewch i gyfarfod Mark yn Gorjys Secrets i dynnu lluniau o’r ŵyl yn defnyddio awgrymiadau a thechnegau a ddysgwyd yn y tiwtorial o’r wythnos flaenorol.

Bydd angen golygu lluniau o fewn yr wythnos ddilynol gyda’ch delweddau’n cael eu cyflwyno erbyn dydd Llun 25 Medi i’w hargraffu a’u cynnwys yn eich sioe grŵp yng Ngŵyl y Northern Eye (9 – 21 Hydref)

Os hoffech gael eich ystyried fel un o gyfranogwyr y gweithdy, e-bostiwch 5 o’ch lluniau mwyaf diweddar gyda pharagraff yn egluro pam yr hoffech y cyfle hwn, i gigworkshop@northerneyefestival.co.uk (bydd lluniau diweddar yn cael eu defnyddio i sicrhau eich bod ar lefel addas i’r gweithdy, ac nid o reidrwydd angen bod yn gysylltiedig â ffotograffiaeth cerddoriaeth)

 

Dyddiad cau er mwyn cyflwyno: 5pm dydd lau 31 Awst. 

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael gwybod erbyn dydd Gwener 1 Medi.

 

 

Bydd cost o £50 ar gyfer bob ymgeisydd llwyddiannus (i’w dalu os bydd yn cael ei dderbyn). Mae hyn yn cynnwys gweithdy Oriel Colwyn 9 Medi ynghyd â mynediad i’r Ŵyl Gorjys a’r gweithdy 16 Medi. Mae hefyd yn cynnwys argraffu eich delweddau i’w harddangos. (Byddwch yn gyfrifol am eich trefniadau cludiant eich hun ac unrhyw gostau cysylltiedig eraill)

 

Hoffai Gŵyl Northern Eye ddiolch i’n partneriaid Gorjys Secrets am wneud y gweithdy hwn yn bosibl.

 

 

Diana Ross, live at Liverpool’s Summer Pops at the Echo Arena in 2008. © Mark McNulty

Paul Weller © Marc McNulty