Select Page

Jonathan Goldberg

Siaradwr yn yr Ŵyl

Siaradwr yn yr Ŵyl: Dydd Sul 15 Hydref, 10:30am

 

Mae Jonathan Goldberg yn ffotograffydd wedi’i leoli yn Llundain, a raddiodd o Brifysgol Brighton. Mae ei waith yn rhoi sylw i fyw yn gynaliadwy, fel y symudiad Trefi Trawsnewid.

Yn 2016 a 2013, cyrhaeddodd y rhestr fer ar gyfer Ffotograffydd Amgylcheddol y Flwyddyn (EPOTY) ac enillodd wobr Fideo’r Flwyddyn am ffilm fer am ei grŵp Cynaeafu Ffrwythau lleol.

Yn 2015, cyrhaeddodd y rhestr fer am y Wobr Photovoice, gan ddangos ei waith yn Printspace, Llundain. Cyn hynny, comisiynwyd Jonathan ar gyfer traethawd ffotograffau ar One Planet Living yn ymwneud â Chludiant Cynaliadwy, a arweiniodd at arddangosfa proffil uchel ar wal yng Ngorsaf Drenau Brighton.

Bydd Jonathan yn siarad am ei brosiect The Runway Stops Here (Grow Heathrow) 

1 Mawrth 2010, fe wnaeth aelodau Trawsnewid Heathrow dyrru am safle gardd farchnad segur yn Sipson; un o’r pentrefi a gafodd eu tarmacio’n llwyr i wneud y drydedd redfa yn Heathrow. Eu bwriad oedd creu canolbwynt i breswylwyr lleol frwydro yn erbyn ymgyrch i ddymchwel eu cartrefi.

Heddiw mae Grow Heathrow wedi esblygu i fod yn eco-bentref cymhleth, ac mae cael eu bygwth ag ehangiad y maes awyr mor fyw nawr ag yr oedd bryd hynny.

Bydd Jonathan yn siarad gydag Amanda Jackson ac yn myfyrio ynghylch tebygolrwydd â’i phrosiect yn seiliedig ar Eco-bentref Lammas Tir y Gafel, yng ngogledd Sir Benfro.

Bydd arddangosfa o waith Jonathan ac Amanda’n cael ei ddangos yng ngofod prif oriel Oriel Colwyn.

The Runway Stops Here (Grow Heathrow) © Jonathan Goldberg

The Runway Stops Here (Grow Heathrow) © Jonathan Goldberg