Select Page

Small Town Inertia

Jim Mortram 

Arddangosfa Gŵyl: 9 – 21 Hydref

Jim Mortram: Small Town Inertia

Map Location 3:

32/34 Conway Road LL29 8HT

 

Mae Jim Mortram yn byw ger Dereham, tref fechan yn Norfolk. Nid yw Dereham yn wahanol i filoedd o gymunedau eraill ledled Prydain, lle mae nifer cynyddol o bobl yn ei chael hi’n anodd goroesi ar adegau lle mae yna doriadau mewn budd-daliadau a diffygion yn y gwasanaeth iechyd.

Yn ystod y saith mlynedd diwethaf, mae Jim wedi bod yn tynnu lluniau pobl yn ei gymuned, sydd drwy broblemau corfforol a meddyliol a diffygion yn y system nawdd cymdeithasol yn wynebu ynysiad ac unigrwydd yn eu bywydau bob dydd. Mae ei waith yn cynnwys materion anodd fel anabledd, caethiwed a hunan-niwed, ond mae bob amser gyda gobaith ac urddas, yn canolbwyntio ar gryfder a gwydnwch y bobl mae’n tynnu eu lluniau.

Mae’r lluniau yn rhoi darlun o’r toriadau mewn budd-daliadau …. toriadau budd-dal tai ….. toriadau yn y gwasanaeth iechyd …. a methiant cyson systemau ddylai ofalu am bobl ddiamddiffyn.

Mae gan y bobl hyn hawl i urddas, hawl i gael llais a pheidio cael eu hanwybyddu.

Mae ymgyrch hynod lwyddiannus ar ddechrau’r flwyddyn wedi galluogi Jim i gyhoeddi ei luniau mewn llyfr clawr caled argraffiad cyfyngedig gyda’r cyhoeddwr uchel ei barch Bluecoat Press.

Mae Jim Mortram yn un o dalentau mwyaf disglair Prydain. Mae ei brosiect tymor hir ynglŷn â’r rhai ar gyrion cymdeithas wedi arwain at nifer o acolâdau. Mae papur newydd y Guardian yn disgrifio ei waith fel ‘cymeriad tragwyddol sy’n gwahodd cymhariaeth hawdd gyda gwaith dogfennol clasurol ffotograffwyr Prydeinig fel Chris Steel-Perkins, Paul Trevor a Chris Killip.’  Cafodd ei wobrwyo yn y gystadleuaeth Camera Digidol: Ffotograffydd y Flwyddyn 2009 a 2010. Mae wedi arddangos ei waith yn rhyngwladol gan gynnwys Oriel Camden Image 2014 a Photoville Efrog Newydd 2013. Mae ei waith wedi ymddangos yn y Guardian, British Journal of Potography (Ones to Watch 2013), Black and White Photography, Cafe Royal Books, BBC, Professional Photography, Flakphoto ac aCurator.

 

Mae ‘Small Town Inertia’ ar gael i’w gweld yn y dref rhwng 9 a 21 Hydref, gan ffurfio rhan o gynnwys yr ŵyl am ddim sydd ar gael i bawb.

Small Town Inertia © Jim Mortram

Small Town Inertia © Jim Mortram

Small Town Inertia © Jim Mortram