Select Page

The Northern Eye

International Photography Festival

2017

 

Bae Colwyn

Penwythnos yr Ŵyl: 14/15 Hydref

Arddangosiadau Ymylol: 9 – 21 Hydref

 

Mae Gŵyl Ffotograffiaeth Rhyngwladol Northern Eye yn gydweithrediad newydd rhwng oriel ffotograffiaeth Oriel Colwyn a Gŵyl y Llygad yn Aberystwyth. 

 

Rydym yn falch iawn o allu cyflwyno ffotograffwyr, siaradwyr ac arddangosfeydd rhagorol i ogledd Cymru, ar gyfer ei ŵyl ffotograffiaeth ryngwladol gyntaf

Prisiau Penwythnos yr Ŵyl

 

Mae prif benwythnos siaradwyr Gŵyl y Northern Eye yn digwydd ddydd Sadwrn 14 a dydd Sul 15 Hydref yn Theatr Colwyn, Ffordd Abergele, Bae Colwyn

Mae TOCYNNAU PENWYTHNOS LLAWN yn £65 (gyda chonsesiynau am £45 ar gyfer Myfyrwyr a Phobl Hŷn (60+) – Bydd angen prawf eich bod â statws myfyriwr / person hŷn wrth ddod i mewn)

Mae tocynnau dydd unigol hefyd ar gael.

Tocyn Dydd Sadwrn

£40
  • Mynediad i holl sgyrsiau dydd Sadwrn
  • Tocyn i weld y ffilm
Prynu Tocyn Dydd Sadwrn

Tocyn Dydd Sul

£35
  • Mynediad i holl sgyrsiau dydd Sul
Prynu Tocyn Dydd Sul

Tocyn Cynnig Cynnar

Prynwch eich TOCYN PENWYTHNOS LLAWN cyn 1 Medi i fod yn gymwys am bris cynnig cynnar o £45.

Arbedwch £20 ar bris tocyn penwythnos llawn.

Cynnig Wedi dod i ben

Cyrraedd yma

 

Prif gysylltiadau cludiant

Mae Theatr Colwyn/Oriel Colwyn tua 10 munud ar droed o orsaf drenau Bae Colwyn (Llinell Arfordir Gogledd Cymru) a Chanol Tref Bae Colwyn. Mae Bae Colwyn ar allanfa uniongyrchol o’r A55 gan roi mynediad o bob rhan o Ogledd Orllewin Lloegr a thu hwnt ar yr M62/M56. O gyffordd 21 o’r A55, dilynwch yr arwyddion ar gyfer Canol Tref Bae Colwyn.

 

Pellteroedd/amseroedd gyrru o ddinasoedd mawr

Lerpwl i Fae Colwyn: 57 milltir (1 awr 10 munud)

Manceinion i Fae Colwyn: 76 milltir (1 awr 29 munud)

Aberystwyth i Fae Colwyn: 85 milltir (2 awr 12 munud)

Caerdydd i Fae Colwyn: 186 milltir (3 awr 42 munud)

Llundain i Fae Colwyn: 253 milltir (4 awr 18 munud)

Birmingham i Fae Colwyn: 125 milltir (2 awr 15 munud)

 

Parcio

Mae yna nifer o lefydd parcio Talu ac Arddangos yn y dref, gyda mannau parcio dynodedig i bobl anabl. Mae parcio hefyd ar gael ar sawl stryd yn y dref, ond yn gyfyngedig i 2 awr tan 5pm, lle mae yna’n rhad ac am ddim.

 

Bysiau

Mae sawl bws yn mynd drwy Fae Colwyn ac yn syth heibio Theatr Colwyn/Oriel Colwyn :

12 – Gorsaf Fysiau’r Rhyl – Gwasanaeth rheolaidd yn rhedeg bob tua 10 munud, dydd Llun-dydd Sadwrn. Gwasanaeth cyfyngedig ar ddydd Sul.

Am fwy o wybodaeth am wasanaethau bysiau i Fae Colwyn, Cliciwch yma

 

Trenau

Os ydych yn gadael yng ngorsaf drenau Bae Colwyn, cerddwch i fyny’r Stryd Fawr i ben y ffordd ac yna trowch i’r chwith. Parhewch am tua 5 munud. Bydd Theatr Colwyn/Oriel Colwyn ar eich chwith.

 

Yn hedfan neu’n mynd ar long

Mae Bae Colwyn tua 61 milltir (1 awr 12 milltir) o Faes Awyr John Lennon Lerpwl ar yr M56/A55 a 44 milltir (51 munud) oddi wrth Borthladd Caergybi ar yr A55.

Oriel Colwyn - The North Wales Photography Gallery

The Northern Eye International Photography Festival Hub

.

Cysylltu â ni

FFÔN

01492 577888

CYFEIRIAD

Oriel Colwyn, Theatr Colwyn,

Abergele Road, Colwyn Bay,

LL29 7RU. North Wales