Select Page

House In The Sun

Geoff Wedge

Arddangosfa Gŵyl: 9 – 21 Hydref

Geoff Wedge: House In The Sun 

Map Location 8:

Colwyn Bay Library LL29 7DH

 

Nid yw’n hollol hysbys sut y gwnaeth tref Gymreig y Rhyl etifeddu ei henw ond un damcaniaeth yw bod Y Rhyl yn tarddu o’r enw Cymraeg Tŷ’n yr Haul, sydd o’i gyfieithu i’r Saesneg yn golygu ‘House in the Sun’.

Dechreuodd Geoff dynnu lluniau o Orllewin y Rhyl yn 2006 a pharhau i gofnodi’r ardal trwy flynyddoedd diwethaf y dirwasgiad a’r cynllun adfywio dilynol.

Mae’n parhau i gysylltu â thrigolion y Rhyl, gan gynnwys y rhai sydd wedi symud o’u cartrefi oherwydd gorchmynion prynu gorfodol.

 

Mae ‘House In The Sun’ ar gael i’w gweld yn y dref rhwng 9 a 21 Hydref, gan ffurfio rhan o gynnwys yr ŵyl am ddim sydd ar gael i bawb.

House in the Sun ©Geoff Wedge

House in the Sun ©Geoff Wedge

House in the Sun ©Geoff Wedge