Select Page

#UrbanWales

Ffoton Wales

Cymerwch Ran

#urbanwales: Ffoton Wales

Yn 2016 roedd tag #urbanwales Ffoton Wales ar Instagram yn ysbrydoli arddangosfeydd lluniau defnyddwyr yng Ngogledd a De Cymru, yng Nghaerdydd ac Oriel Colwyn.

Wedi eu hysbrydoli gan yr ymateb brwdfrydig i’w tag #urbanwales ar Instagram y llynedd, roedd Ffoton yn meddwl y byddai’n ddiddorol dod â chasgliad ynghyd o 2017 mewn print Zine newydd – i ddathlu ffotograffiaeth o strydoedd o amgylch Cymru.

Maent yn edrych yn rheolaidd ar y delweddau creadigol sy’n cael eu tagio gyda #urbanwales ar Instagram a byddant yn parhau i wneud hynny hyd at hanner nos, dydd Iau 31 Awst.

I helpu ar gyfer casgliad o luniau i’r Zine, mae FfotonWales yn falch o fod wedi sicrhau cymorth ffotograffydd swyddogol Fujifilm X-pro Kevin Mullins ynghyd â churadur Oriel Colwyn a chyd-Gyfarwyddwr Gŵyl Ffotograffiaeth Rhyngwladol Northern Eye, Paul Sampson.

Bydd y casgliad terfynol o luniau ar gael erbyn dydd Sul,         10 Medi a chysylltir â’r ffotograffwyr yn fuan yr wythnos ddilynol.

Bydd y zine #urbanwales gorffenedig yn cael ei lansio ym Mae Colwyn yn y digwyddiad zine ar ddydd Gwener, 13 Hydref, noswyl penwythnos yr ŵyl Ffotograffiaeth Rhyngwladol Northern Eye 14 – 15 Hydref.

Felly daliwch i gynnwys (a thagio) eich lluniau stryd creadigol ar Instagram a dilyn @FfotonWales ac @NorthernEyeFest ar Twitter am fwy o newyddion a diweddariadau ar ein cynlluniau ar gyfer #urbanwales a llyfrau lluniau yn ystod yr ŵyl ym mis Hydref!

 

Mae’r ‘#urbanwales zine’ yn cael ei lansio ddydd Gwener, 13 Hydref yn y digwyddiad zine a llyfr lluniau.