Select Page

The Singing Hills

Ed Brydon

Arddangosfa Gŵyl: 9 – 21 Hydref

Ed Brydon: The Singing Hills

Map Location 6:

Porth Eirias, The Promanade LL29 8HH

 

Dywedir bod Madog, Tywysog o Gymru wedi hwylio i America yn 1170, dros dri chan mlynedd cyn Christopher Columbus. Nid oes unrhyw dystiolaeth o’r chwedl llên gwerin hon, ond yn Nyffryn Mohawk yng Nghanol Efrog Newydd, mae yna gymuned o fewnfudwyr o Gymru.

Roeddent wedi ymgartrefu yn Remsen, tref fechan yn Sir Oneida a’r ardal gyfagos o’r 1800au cynnar ymlaen, ar ôl cael eu gyrru i adael Gogledd Cymru oherwydd tlodi, diffyg gwaith – er gwaethaf y chwyldro diwydiannol – ac ataliad treftadaeth a’r iaith Gymraeg.

Mae yna gyfeiriadau at chwedlau Cymreig, gan gynnwys chwedl Madog yn ogystal â’r Mabinogion. Mae’n tynnu llinell weledol o gysylltiad rhwng y bobl, y tir a bywyd Remsen a Gogledd Cymru, eu tebygrwydd a’u gwahaniaethau a pherthynas y bobl falch hyn o Dreftadaeth Gymreig i’w cartrefi yn America a thir cartref eu hynafiaid yng Ngogledd Cymru.

Mae Ed yn parhau i dynnu lluniau’r bobl, y tir a’r bywyd pentref yn Remsen a’r ardal gyfagos tra’n gwneud yr un fath yng Ngogledd Cymru, a lle bo’n bosibl tynnu lluniau perthnasau pobl yr oedd wedi tynnu eu lluniau yn Remsen.

Cafodd y ffotograffydd Ed Brydon ei eni ar y ffin â Chymru yng Nghaer, Lloegr, ei dad o Efrog a’i fam o Ddulyn, Iwerddon. Ymgartrefodd ei deulu ym Mhorthaethwy pan oedd yn naw oed lle tyfodd i fyny ac mae ei rieni yn dal i fyw yno.

Mae Ed yn byw yn Bedford Hills, Swydd Westchester, Efrog Newydd gyda’i wraig a’i ddau fab. Pan wnaethant symud o Brooklyn, roeddent wedi dewis Westchester yn arbennig oherwydd tebygrwydd y tirlun i Ogledd Cymru – roedd yn teimlo fel eu cartref.

Mae ‘The Singing Hills’ ar gael i’w gweld yn y dref rhwng 9 a 21 Hydref, gan ffurfio rhan o gynnwys yr ŵyl am ddim sydd ar gael i bawb.

 A wind farm towers over a farm. Similarly to North Wales, wind farms like this one on the high plain in northern Oneida County are now a feature of the landscape © Ed Brydon

Dilys Cotton, nee Jones in her home in Remsen, New York © Ed Brydon

Dilys Griffiths, a cousin of Dilys Cotton, in a family home on Ynys Môn © Ed Brydon