Select Page

Sgiliau Camera

Cambrian Photography

Cymerwch Ran

Sgiliau Camera: Ffotograffiaeth Cambrian

 

Mae Gŵyl y Northern Eye yn falch o gysylltu gyda Ffotograffiaeth Cambrian i gynnig gweithdai sgiliau camera yn ystod cyfnod yr ŵyl ymylol.

Mae’r union weithdai a’r dyddiadau’n cael eu cwblhau ar hyn o bryd – byddant yn cael eu cyhoeddi yma’n fuan.

Wedi’i sefydlu ym 1946 gan Dick Duncalf, Ffotograffiaeth Cambrian yw’r manwerthwr ffotograffiaeth mwyaf yng ngogledd Cymru.

Mae eu siop ym Mae Colwyn wedi’i sefydlu ers dros 70 mlynedd ac yn cynnwys pob agwedd ar ffotograffiaeth, o gamerâu fformat mawr a chanolig i’r offer digidol mwyaf cyfredol. Mae eu gwybodaeth heb ei hail.

Mae eu siop yn parhau i fod yn un o’r siopau camerâu sydd â’r cyflenwad mwyaf yng ngogledd Cymru a gogledd orllewin Lloegr, ac maent yn ymfalchïo yn eu gwasanaeth cwsmeriaid da a chynnyrch ar brisiau cystadleuol.

These short workshops are held at Cambrian Photography and completely FREE of charge, but places are strictly limited.

Booking is required – please use the links below to secure your place.