Select Page

Rhwymo Llyfrau:

Gweithdai Galw Heibio gan Tilt & Shift

Gweithdai Galw Heibio gan Tilt & Shift

Rhwymo Llyfrau: Tilt & Shift

 

Mae oriel Tilt & Shift yn Llanrwst yn falch o gynnal nifer o weithdai rhwymo llyfrau ffotograffiaeth anffurfiol fel rhan o Ŵyl y Northern Eye.

Bydd Paddy ac Eleri yn dangos rhai technegau sylfaenol i wneud eich llyfrau ffotograffiaeth â llaw eich hun heb lawer o ddeunydd ac offer.

Maent hefyd yn fwy na hapus i drafod trefnu a golygu eich lluniau yn dibynnu ar yr ymateb!

Cynhelir sesiynau rhwymo llyfrau drwy alw heibio am ddim yn yr oriel Tilt & Shift yn Llanrwst (Albert House, 18 Stryd Dinbych, Llanrwst, Conwy LL26 0LL):

 

 Dydd Llun 9 Hydref : rhwng 11am – 3pm

a

Dydd Llun 16 Hydref : rhwng 11am – 3pm

 

Dim angen archebu lle, galwch heibio ac ymuno yn yr hwyl. Mae Northern Eye wedi cael ychydig o wybodaeth fewnol ac os bydd popeth yn mynd yn ôl y drefn bydd yna arddangosfa o’r radd flaenaf yn y Tilt & Shift tra byddwch chi yno hefyd!

Bydd yna sesiwn galw heibio am ddim yn un o’r mannau arddangos dros dro ym Mae Colwyn (lleoliad i’w gadarnhau) hefyd:

Dydd Mawrth 17 Hydref:   rhwng 11am – 3pm 

Eto, dim angen archebu lle, ond galw heibio.

 

Paddy © Eleri Griffiths

 

Roedd David Paddy, neu Paddy fel mae’n well ganddo gael ei alw wedi astudio ym Mhrifysgol Derby ar gyfer B.A. Anrh. mewn Ffotograffiaeth o dan nawdd ffotograffwyr arweiniol fel John Blakemore, Richard Sadler ac Olivier Richon.

Ar ôl gadael Derby, aeth Paddy ymlaen i fod yn Ddarlithydd mewn Ffotograffiaeth, Graffeg a Chyfryngau Newydd yng Ngholeg Iâl yn Wrecsam, un o’r prif golegau Addysg Bellach yn y wlad. Yn ystod yr amser hwn cafodd ei waith ei arddangos yn genedlaethol ac yn rhyngwladol ac roedd yn parhau i weithio fel ffotograffydd a dylunydd ar ei liwt ei hun.

Pymtheg mlynedd yn ddiweddarach, ar ôl arwain llawer o fyfyrwyr drwy eu gwaith cwrs ac ymlaen i addysg uwch a gyrfaoedd addawol yn y celfyddydau, cafodd Paddy ffydd a gadael i ganolbwyntio ar ei ffotograffiaeth a chelfyddyd gain.

Ewch i’w wefan personol yn:  www.davepaddyphotography.com

Eleri © Dave Paddy

Mae Eleri nawr yn gweithio fel ffotograffydd ar ei liwt ei hun i restr gynyddol o gleientiaid corfforaethol a phreifat. Cynnwys: Ffotograffydd Stills ar gyfer Cyfryngau Cineflix i’r Sianel Discovery, ffotograffiaeth cynnyrch i Drew Pritchard, Vintage Explorer Magazine, Pretty Nostalgic Magazine, Style at Home, Ideal Homes a 25 Beautiful Homes ar gyfer IPC Media. Yn ogystal â chynnal ei gweithdy ffotograffiaeth ei hun mewn prosesau ffotograffiaeth digidol a thraddodiadol mae Eleri yn ddarlithydd sy’n ymweld ar y cwrs gradd ffotograffiaeth ym Mhrifysgol Caer ac roedd hefyd wedi derbyn Bwrsariaeth Cymdeithasau Ffotograffiaeth Brenhinol 2012/Joan Wakelin a oedd yn darparu cyllid iddi deithio i Camerŵn yng Ngorllewin Affrica i recordio merched sy’n cadw gwenyn mewn cymunedau gwledig. Mae gwaith Eleri hefyd wedi cyrraedd y rhestr fer yng nghystadleuaeth Sefydliad Ffotograffi’r Byd Sony 2013.

Ewch i’w gwefan personol yn:  www.elerigriffithsphotography.co.uk

 

Mae Tilt & Shift yn cynnal gweithdai rhwymo llyfrau rheolaidd a gall drefnu tiwtorials arbenigol ar ddyddiadau eraill os dymunwch.

 Mae’r tri gweithdy rhwymo llyfrau yn ffurfio rhan o’r Ŵyl Fringe Northern Eye ac rydym yn falch o weithio gyda Paddy ac Eleri yn Tilt & Shift i gynnig y digwyddiadau hyn.

Tilt & Shift – Albert House, 18 Denbigh Street, Llanrwst, Conwy, LL26 0LL