Select Page

Amanda Jackson

Siaradwr yn yr Ŵyl

Siaradwr yn yr Ŵyl: Dydd Sul 15 Hydref, 10:30am

 

Mae Amanda Jackson yn ffotograffydd ar ei liwt ei hun, wedi’i lleoli yn Malvern, Swydd Gaerwrangon, ond mae hi hefyd yn treulio llawer o’i hamser yn byw mewn carafán retro fach yn Sir Benfro, pan fydd yn gweithio ar y gyfres ‘To Build a Home’.

Mae’n frwd dros fyw yn gynaliadwy a materion amgylcheddol, ac mae gan ei gwaith ffotograffiaeth bwyslais cryf ar hyn. Yn 2014, fe’i comisiynwyd gan ‘FotoDocument’ a ‘Photoworks’ i greu cyfres ffotograffig yn seiliedig ar egwyddor One Planet Living o “Ddeunyddiau Cynaliadwy”.

Yn 2015, cyrhaeddodd Amanda’r rhestr fer ar gyfer Ffotograffydd Amgylcheddol y Flwyddyn.

Mae ei gwaith wedi bod mewn sawl cyhoeddiad yn cynnwys: The Guardian; The Observer; The Independent; cylchgrawn Self Build and Design; Cylchgrawn Blogosphere; Marie Claire, Photoworks Annual (Rhifyn 21) ac One Planet Life.

Mae hi wedi cael arddangosiadau yn ddiweddar yng Nghanolfan Gelfyddydau Aberystwyth, Oriel Mwldan, Gŵyl Ffotograffiaeth Reclaim yn Birmingham a Brighton Biennial.

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru’n dal cyfres o ffotograffau o’r gyfres ‘To Build A Home’ yn eu harchifau. Mae’r lluniau hyn yn dangos bywyd yn Eco Bentref Lammas yn Sir Benfro.

Bydd Amanda’n siarad gyda Jonathan Goldberg ac yn myfyrio ynghylch y tebygolrwydd â’i brosiect ‘The Runway Stops Here’ yn seiliedig ar Eco-bentref Grow Heathrow yn y gofod arfaethedig ar gyfer 3edd rhedfa Maes Awyr Heathrow.

Bydd arddangosfa o waith Amanda a Jonathan yn cael ei ddangos yng ngofod prif oriel Oriel Colwyn.

To Build A Home: A study of the people of the Lammas Tir Y Gafel Eco Village, Pembrokeshire, Wales  © Amanda Jackson

To Build A Home: A study of the people of the Lammas Tir Y Gafel Eco Village, Pembrokeshire, Wales  © Amanda Jackson