Select Page

To Bulid A Home

Amanda Jackson

Arddangosfa Gŵyl: 9 – 21 Hydref

Amanda Jackson: To Build A Home

Mae lluniau Amanda yn dangos bywyd yn Eco Bentref Lammas yn Sir Benfro. Mae’n safle y mae hi wedi ymweld ag ef ddwywaith yn 2010, ac fe ymserchodd cymaint ynddo, y penderfynodd symud drws nesa iddynt ddechrau 2011, gan brynu ei llain ei hun gerllaw. Ers hynny, mae hi wedi bod yn treulio amser yno ac yn ei phrif gartref ym Malvern.

Mae’r gyfres To Build A Home yn edrych yn agos ar fywydau’r preswylwyr sydd wedi dewis cefnu ar ffordd o fyw gyfoes a chonfensiynol, gan ddewis yn hytrach i fyw mewn harmoni â natur, mewn cymuned o 9 mân-ddaliad. Mae hyn yn amlwg mewn lluniau sy’n dangos cartrefi yn Lammas sydd wedi’u siapio’n defnyddio deunyddiau a gyrchwyd yn bennaf o’r tir.

Mae nodweddion diamser a llonydd yn treiddio drwy ddelweddau Amanda, yn enwedig YouTube Friday sydd, er gwaethaf ei gyfeiriad amlwg at y presennol, yn atgoffa rhywun o’r oes a fu. Ond a yw’r ffordd o fyw hon mor ddelfrydol ag yr ymddengys? Mae’r ddelwedd sy’n dangos tylwythau teg yr ardd (Hwdl) yn awgrymu mai breuddwyd hyfryd yw’r cyfan, ond mae’r oedolion sy’n byw yn Lammas yn gwybod ond yn rhy dda’r gwaith caled sydd y tu cefn i’r ffordd o fyw hon.

Mae’n fraint gallu cael cip bach drwy gil yr eco-ddrws ar y gymuned hon, sydd wedi brwydro’n galed dros geisiadau cynllunio a rheoliadau adeiladu i allu byw eu bywydau isel eu heffaith.

Mae ‘To Build A Home’ yn cael ei arddangos ar y cyd â ‘The Runway Stops Here (Grow Heathrow)’ Jonathan Goldberg yn y brif oriel yn Oriel Colwyn, gyda sioe estynedig rhwng 9 Hydref a 1 Rhagfyr. Mae’n ffurfio rhan o’r cynnwys am ddim yn yr ŵyl sydd ar gael i bawb. 

Lammas Tir Y Gafel Eco Village Pembrokeshire, Wales @ Amanda Jackson

Lammas Tir Y Gafel Eco Village Pembrokeshire, Wales @ Amanda Jackson

Lammas Tir Y Gafel Eco Village Pembrokeshire, Wales @ Amanda Jackson