Select Page

Fences and Borders

Alan Whitfield

Arddangosfa Gŵyl: 9 – 21 Hydref

Alan Whitfield: Fences and Borders

Map Location 4:

North Wales Tourism, 9 Wynstay Road LL29 8NB

NOT OPEN SAT/SUN

 

Mae gwaith newydd Alan ‘Fences and Borders’ yn ymchwilio’r rhwystrau corfforol, naturiol a meddyliol arnom gan gymdeithas a ni’n hunain.

Ar ôl gweithio mewn ffatri ers gadael yr ysgol, dechreuodd Alan ei siwrnai artistig yn 2001. Yn wreiddiol o Widnes, Swydd Gaer, mae Alan yn byw ac yn gweithio yng Ngogledd Cymru ar hyn o bryd.

Mae sylwi a chwestiynu’r amgylchedd o’n cwmpas bob dydd yn ysgogi Alan i weithio fel ffotograffydd ac ym myd ffilm. Mae’n defnyddio ei eiriau ysgrifenedig ac ar lafar ei hun hefyd.

Mae wedi gweithio’n agos gyda’r gymuned yn ddiweddar a phrosiect IPP Llandudno mewn ffurf dogfen a naratif hanes yr hen glwb R.A.F.A. yr adeilad y mae CALL (Culture Action Llandudno) bellach yn ei alw’n gartref. Roedd Alan wedi dogfennu’r Ysgol Gelf FreeHaus yn 2016 hefyd.

IPP (Syniadau Pobl: Lle) yn fenter Cyngor y Celfyddydau sy’n anelu i gynnwys y celfyddydau mewn modd gwirioneddol ac ystyrlon mewn nifer fach o brosiectau adfywio dychmygol, uchelgeisiol ac arloesol.

Mae ‘Fences and Borders’ ar gael i’w gweld yn y dref rhwng 9 a 21 Hydref, gan ffurfio rhan o gynnwys yr ŵyl am ddim sydd ar gael i bawb.

Fences and Borders © Alan Whitfield

Fences and Borders © Alan Whitfield